Bidrag till folkhögskolor som anordnar kurser för barn och vuxna med hörsel- och/eller synnedsättning

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Särskilda bidrag kan ansökas hos Region Stockholm, regionledningskontoret av folkhögskolor som håller anpassningskurser för barn, unga och vuxna med hörsel och/eller synnedsättning samt deras närmast anhöriga bosatta och folkbordförda i Stockholms län.

Bidragen kan beviljas för kursinnehåll så som aktivering/rekreation/habilitering samt rehabilitering. Kursen ska hjälpa personerna och deras familjer att lära sig att leva med den funktionsnedsättning som det innebär att ha hörsel och /eller synnedsättning. Bidragen kan beviljas för kost och logi exklusive egenavgift.

Skriftlig ansökan från ansvarig kurssamordnaren ska ställas till regionledningskontoret registrator.rlk@regionstockholm.se och ansökan ska beviljas av hållbarhetsdirektören på regionledningskontoret innan kursen genomförs.

Ansökan ska innehålla:

  • Kursinnehåll
  • Vem kursen vänder sig till
  • Syfte
  • Ekonomisk redovisning för kost och logi exklusive egenavgift för varje deltagare
  • Kontaktuppgifter för personer som deltar för att bidragen ska gå till personer som är folkbokförda i Stockholms län.
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?