Handlingsplan precisionsmedicin

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nu finns en gemensam handlingsplan för precisionsmedicin. Handlingsplanen beskriver insatser, prioriterade mål och vilken aktör som är ansvarig.

Målen rör områden som förutsättningar i hälso- och sjukvård, innovativt ekosystem, IT-infrastruktur, kompetensförsörjning och juridiska förutsättningar. Resultatet följs upp en gång per år. Handlingsplanen om Precisionsmedicin ska bidra till att ta precisionsmedicinen hela vägen in i hälso- och sjukvårdens vardag. Genom att integrera lösningar för diagnostik, behandling och forskning kan precisionsmedicin förflyttas närmare vården och därmed närmare patienten.

Patienten bidrar med data

Precisionsmedicin syftar till att ge patient och invånare tillgång till högupplöst diagnostik, individanpassad prevention och behandling. Därför finns nu i Stockholm en handlingsplan med tydliga beskrivningar av vilka insatser som är nödvändiga för att nå de prioriterade målen och vilken aktör som är ansvarig. Handlingsplanen uttrycker den konkreta nyttan som samverkan mellan parterna Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska institutet och regionledningskontoret i Region Stockholm ger inom området precisionsmedicin.

Precisionsmedicin kallas också för individanpassad eller skräddarsydd vård.  Det betyder att man tar reda på så mycket som möjligt om en patient för att kunna ställa en så exakt diagnos som möjligt och därefter välja bästa möjliga behandling eller förebyggande insats. Precisionsmedicin driver utvecklingen av Life science och för att det ska kunna ske krävs stödstrukturer inom hälsodata och samverkan mellan olika aktörer inom näringsliv, forskning och hälso- och sjukvården.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?