Handlingsplan Stärkt samverkan

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Handlingsplanen beskriver arbetet för "Stärkt samverkanskultur inom Life science-sektorn i Stockholm".

Handlingsplanen som beskriver arbetet för "Stärkt samverkanskultur inom life science-sektorn i Stockholm" har följande mål:

  • Stockholmsregionen utmärker sig internationellt som en tvärvetenskaplig kunskapshub, där unika förutsättningar råder för att förädla forskning och teknologi inom ett antal tydliga profilområden.
  • Life science-företag startar och växer i stockholmsregionen och utländska företag och investerare attraheras hit.
  • Vägen in för företag till forsknings- och innovationsinfrastrukturer inom life science i stockholmsregionen är tydlig och väl känd. Det finns etablerade strukturer för hur små och medelstora företag kan samverka med stora företag.
  • Stockholmregionens starka ställning inom delar av IT och AI/Machine learning ska tas tillvara, och tillsammans med regionens framstående position inom life science skapa unika synergier mellan branscher.

I arbetsgruppen ingår representanter från:

  • Karolinska Institutet.
  • Stockholms universitet.
  • KTH.
  • ERUF-projektet LifeTech.
  • KI Holding.
  • STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle).

Läs Handlingsplan Stärkt samverkan

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?