Handlingsplan Kliniska prövningar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Handlingsplanen beskriver arbetet för Kliniska prövningar i Region Stockholm

 • Handlingsplanen Kliniska prövningar i Region Stockholm beskriver arbetet inom temat Företagsinitierade kliniska prövningar. I beslutad life science strategi och FoUU-strategin är området Klinisk forskning tydligt utpekat.
 • Handlingsplanen innehåller 4 mål, delmål samt åtgärder som identifierats som viktiga att realisera för att uppnå målen. Flera åtgärder innebär att genomföra pilotprojekt i syfte att pröva och utvärdera enskilda metoder och processer i liten skala innan ett bredare införande är aktuellt.

Handlingsplanens mål är följande:

 • Region Stockholm utmärker sig genom sitt prövningsvänliga klimat, sin tydliga målbild och sina internationellt konkurrenskraftiga processer
 • Vårdgivare i Region Stockholm leds, organiseras och resurssätts för att genomföra kliniska prövningar på ett skalbart sätt.
 • Vårdgivare i terapinätverk har tillgång till ändamålsenligt administrativt stöd för planering och uppföljning av kliniska prövningar.
 • Region Stockholm har en hållbar kompetensförsörjning för genomförande av kliniska prövningar

Handlingsplanen har utarbetats vid Region Stockholms regionledningskontor genom avdelningen Forskning och Innovation. Forsknings- och innovationsdirektören leder och koordinerar arbetet med samtliga handlingsplaner knutna till regionens life science-strategi respektive FoUU-strategi.

En bred referensgrupp har ingått i arbetet, bestående av representanter från:

 • Capio St Göran
 • Danderyds sjukhus
 • Karolinska Universitetssjukhuset
 • KI Biobank (KIBB)
 • Kliniska Studier Sverige – Forum Stockholm Gotland
 • Lif
 • Norrtälje sjukhus Tiohundra
 • St Eriks ögonsjukhus
 • Stockholms länssjukvårdsområde (SLSO)
 • Stockholms medicinska biobank (SMB)
 • Stockholms sjukhem
 • Sweden Bio
 • Swedish Medtech
 • Södersjukhuset
 • Södertälje sjukhus

Läs Handlingsplan Kliniska prövningar

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?