Handlingsplan Hälsodata

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Handlingsplan Hälsodata beskriver det regionala arbete som pågår för att bland annat tillgängliggöra hälso- och vårddata för forskning utifrån följande mål:

  • Arbetet med att tillgängliggöra data har tagit tydliga steg framåt. Tillgängliggörandet av data sker på ett samordnat, säkert, etiskt och enhetligt sätt.
  • I Stockholm finns hög kompetens kring analys, lagring och utlämning av hälsodata.
  • Det finns tydliga processer för hur hälsodata på ett säkert och etiskt riktigt sätt kan utlämnas och delas inom life science-sektorn.

I arbetsgruppen ingår följande verksamheter:
• Centrum för hälsodata.
• Regionledningskontoret juridik.
• Federation Samverkan Take Care.
• Enheten för beställarens stödsystem vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Läs Handlingsplan Hälsodata

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?