EU-finansierade projekt

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm deltar i tre projekt som delfinanserias av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) respektive InterRegEurope: Stockholm LifeTech, STHLM Life Scale Up och Cohe3ion. 

Stockholm LifeTech

Projektet är inriktat på att vidareutveckla och tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer för framförallt små och medelstora företag i regionen.   
 
I projektet ingår förutom Region Stockholm även Akademiska Hus, Flemingsberg Science, Karolinska Institutet, Karolinska Institutet Science Park, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholm Science City.   

Målsättning

  • Öka tillväxten hos små och medelstora life science-företag.  
  • Tillgängliggöra laboratorier, forsknings- och innovationsinfrastruktur för företag.  
  • Öka Stockholmregionens attraktionskraft.  

STHLM Life Scale Up 

STHLM Life Scale UP stöttar små och medelstora företag genom att utlysa medel med inriktning på läkemedel, medtech, digital hälsa, vård- och hälsotjänster/produkter. Projektet är också en plattform för att koordinera och stötta innovationsinriktade samverkansprojekt inom life science.   

Målsättningar  

  • Skapa en process för att företag ska få snabbare kontakt med vården.  
  • Presentera regionens behov och problem digitalt för att inspirera företag att ta fram nya produkter och tjänster.  

Cohes3ionInterreg_Europe.png

Stärkt regional konkurrenskraft och tillväxt  är fokus för Cohes3ion som finansieras av InterRegEurope. Projektet fokuserar på ”smart specialisering”, ett begrepp som handlar om att bygga på de styrkor som redan finns i en region och samtidigt ha beredskap för nya områden i takt med att näringsliv och samhälle förändras.   

Målsättning

  • Stärka regionens konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med tillväxtpotential. 
  • Ökad samverkan mellan regionen, näringslivet, myndigeter, kommuner, universitet och högskolor som bidrar till stärkt innovationsförmåga, sammanhållning, tillväxt och fler jobb.  

I projektet ingår förutom Region Stockholm även regioner från Spanien, Irland, Italien, Rumänien, Tyskland, Polen och Storbritannien som alla delar och inspirerar varandra kring arbetet .    
 

Artikel om Regional komplexitet och strategiska utvecklingsinitiativ i Stockholmsregionen  (på engelska)
  
  

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?