Life science i Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholmsregionen har en stark life science-sektor. För att den ska fortsätta att utvecklas har Region Stockholm tagit fram en strategi tillsammans med akademi och näringsliv. Målet är att Stockholm ska vara en av världens främsta forsknings- och life science-regioner år 2025.

Region Stockholm är utvecklingsansvariga för Stockholms län. I uppdraget ingår att genomföra den statliga tillväxtpolitiken på regional nivå, bland annat genom att stötta utvecklingen av den viktiga life science-sektorn och arbeta för att förstärka regionens konkurrenskraft.

Sjukvård, forskning och näringsliv har olika roller och behöver samarbeta för att lösa samhällsutmaningar inom hälsa och sjukvård. Därför är många aktörer ansvariga för att genomföra insatser och aktiviteter, både inom den egna organisationen och tillsammans med andra. Framgången bygger på att alla medverkande aktörer ansvarar för att genomföra sin del i strategins handlingsplaner och samverkar för att kontinuerligt förbättra processen.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?