Region Stockholm Innovation ansvarar för:

  • Att koordinera, kvalitetssäkra och utvärdera regionens övergripande innovationsverksamhet.
  • Kommunikation och rådgivning i innovationsfrågor.
  • Innovationsfonden.

Innovationschef
Fredrik Engströmer
076-144 08 14
fredrik.engstromer@sll.se

Strateg/projektledare, ansvarig för Innovationsfonden
Annette Alkebo
072-569 41 15
annette.alkebo@sll.se

Projektledare, ansvarig för ärendehantering
Morgan Lindhé
070-168 46 85
morgan.lindhe@sll.se

För allmänna ärenden kontakta sllinnovation@sll.se.

Innovationsenhetens nätverk består av flera innovationsstödjande verksamheter ute i vårdenheterna. Verksamheterna fångar upp goda idéer,
inspirerar och visar på möjligheter samtidigt som de fungerar som en länk mellan vård och företag/innovatör. De kan stötta genom hela innovations-processen: från behovs- och marknadsanalyser till prototyper och marknadsplaner.

Om du har en idé eller fråga - kontakta någon av de innovationsstödjande verksamheterna:

Vi som arbetar inom Region Stockholm Innovation svarar gärna på frågor och kan lotsa dig rätt i länets innovationsstödjande verksamheter. 

Chefsnätverket i Region Stockholms innovationsverksamhet:

Capio S:t Göran, Operativ chef
Minna Lönnstedt
minna.lonnstedt@capiostgoran.se

HSF, chef Specialiserad vård
Lena Hanberg
lena.hanberg@sll.se

Danderyds sjukhus, Innovationschef
Olof Hillborg
olof.hillborg@sll.se

Danderyds sjukhus, Avdelningschef Teknik och Digitalisering
Ingela Lundberg
ingela.m.lundberg@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset, Innovationschef
Stefan Vlachos
stefan.vlachos@sll.se

SLSO, Ansvarig innovationssluss
Gabor Révay
gabor.revay@sll.se

S:t Eriks ögonsjukhus
Patrik Malmunger
patrik.malmunger@sll.se

Strategisk IT
Örjan Scheller
orjan.scheller@sll.se

Södersjukhuset, FoUUI chef
Anna Nordin Lundqvist
anna.nordin-lundqvist@sll.se

Södertälje sjukhus, FoUUI chef
Pamela Mazzocato
pamela.mazzocato@sll.se

TioHundra, Forsknings/Utvecklingschef
Helena Hvitfeldt Forsberg
helena.hvitfeldtforsberg@tiohundra.se

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?