Egenvård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Projekt med produkter som, när de är färdiga, på olika sätt inkluderar direktanvändning med fokus på delaktighet.

e-Hälso-app för egenvård av högt blodtryck

EgenVård är en e-Hälso-app som efter beställning från vården kan överföra hemblodtrycksmätningar samt uträknade medelvärden direkt till patientjournalen. EgenVård är en generisk plattform som möjliggör smidig och patientsäker överföring av patienters egna mätvärden.

Projektpresentation

EgenVård är en generisk och anpassningsbar plattform som möjliggör smidig och patientsäker överföring till vården av patienters egengenererade mätvärden via uppkopplade enheter.

Vinsterna är sänkt administrationskostnad i sjukvården, minskade potentiella felkällor samt bättre journaldokumentation. Lösningen möjliggör också effektivare patientmöten tack vare bättre underlag vid patientbesöket. Sist men inte minst innebär lösningen en förenkling för de patienter som rapporterar mätvärden på en daglig basis.

Det finns idag ca 300 000 identifierade individer med hypertoni (högt blodtryck) i Region Stockholm. EgenVård kan efter beställning från vården överföra hemblodtrycksmätningar samt uträknade medelvärden direkt till patientjournalen och är integrerad med befintliga system som ägs av SLSO. EgenVård är oberoende av vilken manschett blodtrycket hämtas in från. EgenVårds infrastruktur fungerar som en ”postlåda” till vården, istället för att varje app/enhet ska tvingas göra egna anslutningar till olika journalsystem.

Smartphoneapplikationen EgenVård erbjuder patienten

  • Vårddefinierad information om vilket schema patienten skall använda för sina hemmätningar
  • Verifiering när tillräckligt många mätningar enligt schemat har uppfyllts
  • Beräkning av medelvärde för insamlade värden.
  • Säkert inskickande av data till vården via autentisering med Bank-ID

Plattformen EgenVård erbjuder vården:

  • En generisk arkitektur för kontrollerad och säker överföring av patientgenererade data till journalsystem.
  • Kompabilitet med redan befintliga ekosystem inom SLSO.
  • En möjlighet för vården att få en kontrollerad och trygg datainsamling via en gemensam brevlådefunktion.

Kontaktuppgifter
Tomas Forslund
tomas.forslund@regionstockholm.se

SLL_Rityta 1.png

Smart läkemedelsdosett hjälper patienter följa sin medicinering

Pilloxa fick anslag från SLL Innovationsfond 2015/2016 för att utveckla en smart läkemedelsdosett med tillhörande smartphone app för att underlätta följsamhet till medicinering. Pilloxa är idag ett företag med försäljning och 10 anställda.

Projektpresentation

Pilloxa är ett bolag inom digital hälsa som grundades 2015 som en spin-off från Clinical Innovation Fellowships – ett tvärvetenskapligt innovationsprogram inom medicinteknik som drevs utav Stockholm Läns Landsting, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Utifrån en behovsdriven innovationsmetodik fokuserade vi på att lösa problemet med att patienter inte tar sina mediciner såsom ordinerat. Med stöd från SLL innovationsfond 2015 och 2016 resulterade detta i utvecklingen av en smart läkemedelsdosett med en tillhörande mobilapplikation där användaren bl.a. får påminnelse enbart vid missad dos, kan se sin medicinlista, hur de tidigare tagit sina mediciner och hur man mår.

Presentation_Pilloxa.png

Efter färdigställandet av produkten inleddes samarbeten med läkemedelsbolag samt kliniska projekt med produkten inom SLL såsom Karolinska Sjukhuset och Danderyds Sjukhus där den användes av patienter med goda resultat och lärande.

I samarbetena med läkemedelsbolag såg Pilloxa stora möjligheter relaterat till digitalisering av kliniska studier där följsamhet till behandling är en stor del och som nu är fokus för bolaget. Försäljning sker just nu i Europa och en rad personer anställs för att kunna skala upp bolaget och möta den stora efterfråga som finns. Pilloxa har fått stöd ifrån Eurostars, SCALE, externt riskkapital och inlett samarbeten med Bayer och Sandoz/Novartis.

Kontaktuppgifter
Helena Rönnqvist
helena@pilloxa.com
070 799 51 59

Per Nilsson
per@pilloxa.com
070 245 29 09

SLL_Rityta 1.png

Träningsapp för personer med motoriska funktionsnedsättningar

Vårt mål är att ta fram en app för träning för personer med motoriska (och ofta också kommunikativa och kognitiva) funktionsnedsättningar. Appen ska underlätta mer frekvent träning på egen hand, på ett sätt som är anpassat både avseende övningar och kognitivt stöd för träning.

Projektpresentation

Det långsiktiga målet med projektet är att ta fram en app för träning för personer med motoriska funktionsnedsättningar. Som förstudie har en film tagits fram, ”Träningsfilmen” som finns tillgänglig på Habilitering & Hälsas hemsida (habilitering.se/mtc - Träningsteam för vuxna, Träna själv - tips från träningsteamen). Ett bildstöd har skapats för att underlätta kommunikativt och kognitivt för den som bara ska träna valda delar av programmet och möjliggöra nivåanpassning.

Filmen är framtagen av fysioterapeut och instruktör och har funnits tillgänglig på hemsidan från början av juni. För att undersöka patienternas uppfattning om hur filmen upplevs och fungerar har enkät tagits fram i så väl pappers- som digital form. Enkäten har också kompletterats med vad som kan liknas vid praktiska fokusgrupper där patienter med rörelsenedsättning tränat cirkelträning, med olika typer av fokus och redskap. Allt detta för att ytterligare öka vår förståelse för vilken typ av anpassning som krävs (jämfört träningsappar för personer utan motoriska funktionsnedsättningar) och möjliggöra en bank av övningar som fungerar för träning utanför sjukvården, tex i hemmet, på gym eller utomhus.

traningsapp.PNG

Kontaktuppgifter
Enhetschef Katarina Warming
katarina.warming@regionstockholm.se
08-123 35 173

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?