Inspiration för dig som har en idé eller en innovation

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nya idéer om hur något kan förbättras för patienter eller i den egna arbetsmiljön kommer ofta från medarbetare i hälso- och sjukvården. Samma sak gäller förbättringar i kollektivtrafiken, där medarbetare ser lösningar som möter resenärernas behov. Här berättar vi om flera av dessa innovationer som har gått från idé till verklighet. Kontakta oss om du har en idé som du vill ta vidare!

Appen Alltid öppet

När Covid-19 slog till tidigt våren 2020 behövde vården snabbt ställa om för att förhindra smittspridning. Genom appen Alltid öppet kan patienterna ha kontakt med och möta vården digitalt, på distans. Arbetet med att ta fram appen för att göra vården mer tillgänglig för patienterna hade påbörjats redan före pandemin och den användes redan av SLSOs vårdgivare . Men Covid-19 ledde till att vårdgivare i hela regionen anslöt sig till tjänsten.

Tack vare ett bra koncept, med en stabil och skalbar plattform, kunde Alltid öppet ställas om för att möta de nya förutsättningarna på kort tid. 

– Vi gjorde en enorm uppväxling för att inbokade fysiska möten skulle kunna genomföras som videomöten istället. Det visade sig vara det som behövdes för att göra förflyttningen till digitala möten med vården. Vi hade kvar patienten, men i en ny kanal, säger Gabor Revay, IT-objektledare Region Stockholm. 

Innovationsfonden

Region Stockholms Innovationsfond delar varje år ut 15 miljoner kronor till innovativa projekt som drivs av medarbetare. Mer information hittar du under Innovationsfonden

Mer inspiration

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?