Stödstrukturer för dig som forskar

Biobanker, hälsodata, testbäddar och core-faciliteter - i Stockholmsregionen finns ett flertal stödstrukturer för dig som forskar inom hälso- och sjukvård, life science och trafik.

Centrum för hälsodata

 - tillgängliggör data för forskning på ett juridiskt säkert och etiskt riktigt sätt.

Centrum för hälsodata

Karolinska Trial Alliance (KTA)

- erbjuder tjänster inom planering, genomförande och avslut av kliniska studier till självkostnadspris. 

Karolinska Trial Alliance

Stockholms Medicinska Biobank (SMB)

- erbjuder tjänster och kompetent vägledning genom forskningsstudiens olika faser. Både gentemot akademiska forskargrupper inom Life science och näringsliv och gentemot hälso- och sjukvårdens forsknings- och utvecklingsprojekt.

Stockholms Medicinska Biobank

Akademiskt specialistcentrum

- en mottagningsverksamhet för kliniska studier i fas 2-4 inom primärvården och annan öppenvård i Region Stockholm. Syftet är att öka forskningen och underlätta för medicinska företag, vården, forskare och patienter att både utföra och delta i kliniska studier.

Akademiskt specialistcentrum

Core-faciliteter KI

KI har ett brett utbud av core-faciliteter som erbjuder avancerad utrustning, tjänster och kompetens. Dessa är öppna för alla forskare på KI, inom andra akademiska institutioner och, i begränsad omfattning, för kommersiella företag.

KI core-faciliteter

SciLifeLab - Science for Life Laboratory

- ett nationellt center för molekylära biovetenskaper som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

SciLifeLab

MedTechLabs

- ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning som skapar bättre förutsättningar för patienters överlevnad och förbättrad livskvalitet vid hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och andra folksjukdomar. Centrumet är en långsiktig satsning som drivs av KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm, och ska bidra till utvecklingen av medicinteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv.

MedTechLabs

SeRC - Swedish e-Science Research Centre 

SeRC

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?