Stödstrukturer för dig som forskar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Biobanker, hälsodata, testbäddar och core-faciliteter - i Stockholmsregionen finns ett flertal stödstrukturer för dig som forskar inom hälso- och sjukvård, life science och trafik.

Centrum för hälsodata 

Tillgängliggör data för forskning på ett juridiskt säkert och etiskt riktigt sätt.

Karolinska Trial Alliance (KTA)

Erbjuder tjänster inom planering, genomförande och avslut av kliniska studier till självkostnadspris. 

Stockholms Medicinska Biobank (SMB)

Erbjuder tjänster och kompetent vägledning genom forskningsstudiens olika faser. Både gentemot akademiska forskargrupper inom Life science och näringsliv och gentemot hälso- och sjukvårdens forsknings- och utvecklingsprojekt.

Akademiskt specialistcentrum

En mottagningsverksamhet för kliniska studier i fas 2-4 inom primärvården och annan öppenvård i Region Stockholm. Syftet är att öka forskningen och underlätta för medicinska företag, vården, forskare och patienter att både utföra och delta i kliniska studier.

Core-faciliteter KI

KI har ett brett utbud av core-faciliteter som erbjuder avancerad utrustning, tjänster och kompetens. Dessa är öppna för alla forskare på KI, inom andra akademiska institutioner och, i begränsad omfattning, för kommersiella företag.

SciLifeLab - Science for Life Laboratory

Ett nationellt center för molekylära biovetenskaper som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

MedTechLabs

Ett tvärvetenskapligt centrum för medicinteknisk forskning som skapar bättre förutsättningar för patienters överlevnad och förbättrad livskvalitet vid hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och andra folksjukdomar. Centrumet är en långsiktig satsning som drivs av KTH, Karolinska Institutet och Region Stockholm, och ska bidra till utvecklingen av medicinteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv.

SeRC - Swedish e-Science Research Centre 

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?