Samverkan med Stockholms Universitet

Region Stockholm har ett samarbetsavtal med Stockholms universitet som rör områdena hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Genom utbildning, forskning och innovation söker vi gemensamt lösningar på framtida utmaningar.

Samarbetsavtalet med Stockholms universitet har funnits sedan 2015 och omfattar forskning, utveckling, innovation och utbildning som framförallt rör regionens kärnverksamheter; hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Även kultur, hållbar samhällsutveckling och digitalisering ingår i partnerskapet, som inkluderar alla institutioner på universitetet.

Genom partnerskapet utvecklas allt från nya arbetssätt och processer till gemensamma forskningsmiljöer och testbäddar. Allt med tydlig koppling till regionens behov. 

Mer om samverkan med Stockholms universitet

Exempel på beviljade forskningsanslag

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?