Samverkan med KTH

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Region Stockholm har ett strategiskt partnerskap inriktat på forskning, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och innovationsförmåga inom hälso- och sjukvård, trafik- och regionfrågor.

KTH är Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning och ett av Europas ledande tekniska universitet. Partnerskapet med KTH är inriktat på utbildning, forskning och infrastruktur som till exempel leder till ny teknik och nya metoder inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

Varje år avsätter KTH och Region Stockholm projektmedel för forskning inom områdena "Hälsa, medicin och teknik" respektive "Hållbar trafik och regional utvecklingsplanering".

Hälsa, medicin och teknik

Forskningsutlysningen ”Hälsa, medicin och teknik” är en del i den gemensamma målsättningen att stärka regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Minst en av forskarna ska vara anställd vid KTH och en av regionen. Medel kan beviljas i högst tre år med upp till 1 miljon kronor per projekt och år.

Hållbar trafik och regional utvecklings-planering

Projekt som beviljas medel ska bland annat bidra till utvecklingen av kollektivtrafik, infrastruktur, hållbarhet och Stockholms regionala tillväxt. Minst en av forskarna ska vara anställd vid KTH och en av regionen. Medel kan beviljas i högst tre år med upp till 1 miljon kronor per projekt och år.

Nätverk med näringslivet

Tillsammans med bland annat Stockholms stad och industriföretag som Ericsson och Scania, ingår Region Stockholm även i ett nätverk som leds av KTH. I nätverket lyfts utmaningar, samarbetsbehov och utvecklingsidéer som gagnar invånare, patienter och resenärer i regionen.

Mer om Region Stockholms samverkan med KTH

Populärvetenskapliga sammanfattningar HMT 2023 | KTH Intranät

Zhenliang Ma ska forska för hållbara transportlösningar – tillsammans med Region Stockholm | KTH

Samarbetsprojekt får medel för att forska om genetikens betydelse för sällsynta diagnoser | KTH

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?