Forskning och utveckling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Forskning, utveckling och innovation är viktiga områden för att Stockholms invånare ska ha tillgång till hälso- och sjukvård och kollektivtrafik i världsklass.

Region Stockholm är en stark kunskapsorganisation som skapar förutsättningar för Stockholm att fortsätta vara en ledande och hållbar tillväxtmotor för hela Sverige. Vi samarbetar med universitet, högskolor och näringsliv som ger våra verksamheter tillgång till kompetens. Tillsammans skapar vi ny kunskap som gynnar patienter, resenärer och invånare.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?