Samverkan för hälsodata

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Centrum för hälsodata ska utgöra en samlad kontaktpunkt inom Region Stockholm för alla frågor som rör hälsodata. Utöver att ge stöd i enskilda ärenden arbetar vi för att ökad samordning inom regionen, till exempel när det gäller handläggningsrutiner, juridiska bedömningar och andra policyfrågor. Målet är att alla processer kring hälsodata ska vara förutsägbara så långt det är möjligt.

I Centrum för hälsodatas patientråd medverkar:

  • Funktionsrätt Stockholm
  • Synskadades Riksförbund och Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet (DHR)

I Centrum för hälsodatas samråd deltar:

  • Vårdgivarnas FoU-ansvariga
  • Dataskyddsombud
  • Chefläkare
  • Regionledningens juridikfunktion. 

Samrådet erbjuder ett diskussionsforum för alla frågor som rör hälsodata.

Centrum för hälsodata samverkar även med Karolinska Institutet och regionens övriga universitet, Stockholms stad, andra regioner, myndigheter samt industrin.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?