Välkommen till Innovationsfonden dag

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm delar varje år ut medel ur Innovationsfonden till medarbetare för utveckling av innovationer. Innovationsfondens dag är ett tillfälle att få inblick i dessa projekt om framtidens hälso- och sjukvård, trafik eller kultur i Stockholm. Välkomna till en inspirationsdag, en mötesarena och träffa innovativa medarbetare som demonstrerar projekt som fått stöd av Innovationsfonden.

Inbjudan Innovationsfondens dag

*Möt företag och organisationer som arbetar med innovationsutveckling. *Få information om hur det går till att söka medel ur Innovationsfonden. *Utbyt erfarenheter och skapa samarbeten. *Lyssna på en rad intressanta inspirationsföreläsningar. *Var med och utse Årets Innovation och Bästa implementation.

Alla intresserade hälsas varmt välkomna efter anmälan!
Tid: Den 26 september kl. 09.30-15.00.

Kaffe och smörgås serveras kl. 9.30 och enklare lunch mellan kl 12-13.

Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Solnavägen 30, aulan Sune Bergström

Anmälan senast 19 september på innovationsfonden.rlk@regionstockholm.se

 

Program (med reservation för ändringar)


Programmet uppdateras på Region Stockholms sida om Innovationsfonden

09.30-10.00 Utställningsmingel och fika

10.00-10.40 Inledning och välkomna

  • Clara Hellner, Forskning och Innovationsdirektör Region Stockholm - Nyttan med innovation i klinisk verksamhet
  • Carolina Pettersson, Hållbarhetsdirektör Region Stockholm - Hållbarhet genom innovation i Region Stockholm 
  • Annette Alkebo, strateg, Region Stockholm, avdelning Forskning och innovation - Innovationsfondens utveckling och framtid

10.40-12.00

  • Niclas Roxhed, föreståndare på MedTechLabs, lektor i mikro- och nanosystem och forskningsledare - Hur samverkan stärker innovationsförmågan
  • Sofia Schierbeck, doktorand vid Hjärtsoppscentrum Södersjukhuset/Karolinska Institutet. - Ett pilotprojekt där drönare levererar hjärtstartare vid misstänkta hjärtstopp
  • Olof Akre, professor och verksamhetschef Centrum för kliniska cancerstudier (CKC) Karolinska universitetssjukhuset - Kliniskt arbete och innovation
  • Sting, accelerator/inkubator för startups - Hur arbetar vi med att stötta innovationsprojekt
  • KI Innovations- inkubator för startups - Möjligheten till stöd för utveckling av innovationer

12.00-13.00 LUNCH och MINGEL

13.00-13.15 
Innovationsenheterna i Region Stockholms Innovationsnätverk presenteras

13.15-13.45 
Tävling - Vilket projekt blir Årets Innovation och Bästa Implementation? 

Korta presentationer av sex nominerade projekt som fått medel från Innovationsfonden. Publiken röstar fram vinnarna!

13.45-14.15

  • Jens Plambeck Avdelningschef Strategisk utveckling Trafikförvaltningen Region Stockholm - Ny kunskap leder till nya lösningar för hur kollektivtrafiken i Stockholmsregionen bäst kan utvecklas.

14.15-14.30

  • Fredrik Engströmer, Innovationschef, Region Stockholm - 5G platsoberoende mobila vårdlösningar, ett regionövergripande projekt

14.30-14.45 PRISUTDELNING!

14.45-15.00 AVSLUTNING - Mingel och samtal i utställningen.

Hela dagen
*Utställare ger tips om hur innovationsprojekt kan finansieras och drivas*Representanter från Region Stockholm Innovation berättar hur det går till att söka medel ur Innovationsfonden *Medarbetare vid innovationsverksamheterna i Region Stockholm berättar om arbetet med att stödja idé- och innovationsutveckling

Innovationsfonden - en möjlighet att förverkliga idéer! Sedan 2015 har Region Stockholms Innovationsfond varje år fördelat 15 miljoner kronor i stöd till projekt som skapar nytta för Stockholms invånare, patienter och resenärer. Fonden ger alla som arbetar inom en verksamhet som finansieras av Region Stockholm en möjlighet att bidra till utvecklingen av hälso-och sjukvård, trafik, kultur och tillväxt- och regionalplanering. Över 1100 ansökningar har inkommit sedan start och ca 380 projekt har fått stöd.

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan forskning och innovation