Utlysning av medel inom Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2023

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Projektmedlen ska bidra till att utveckla verksamhet i skärningen mellan hälsa, medicin och teknik. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Region Stockholm utlyser gemensamt 15 miljoner kronor för perioden 2023 - 2025.

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Region Stockholm samverkar inom utbildning, forskning och innovation. Målet för samverkan är att långsiktigt bidra till ökad kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvård för att gagna människors hälsa, på kort och lång sikt. I varje ansökan ska två ledare identifieras, ordförande och vice ordförande. En av dessa personer ska vara anställd vid KTH och den andra i klinisk verksamhet från någon av Region Stockholms finansierade verksamheter.

Projektmedel kan beviljas för 1-3 år med upp till 1 miljon kronor per projekt och år. Lägsta belopp att söka är 500 000 kronor.

Ansökningsperioden för HMT 2023 startade 14 april 2022 och sista ansökningsdag är 8 juni 2022 klockan 16.00. 

Du kan läsa mer om utlysningen här

Tillbaka till nyhetslistan forskning och innovation