Nya tekniken säkrar sterilt material på Danderyds sjukhus

Ny teknik gör arbetet på Danderyds sjukhus mer effektivt och säkert under längre värmeperioder. Bakom den nya lösningen står DDS energieffektiv vård - ett samarbete mellan Region Stockholm, Telia, Ericsson, Vattenfall och KTH. Det är ett projekt inom samarbetet Digital Demo Stockholm.

Den varma sommaren 2018 ställde till stora problem i steriltekniken på Danderyds sjukhus. Fukten och värmen riskerade att förstöra sterila material.

- I vårt förråd var problemen störst. Där förvaras material som vi steriliserat. Blir det för varmt eller fuktigt tappar materialet sin sterilitet och vi måste sterilisera om och även kassera en del, berättar Salman Aboukhousa. Han är teknikkoordinator på steriltekniken. Här rengör, desinfekterar och steriliserar man sjukhusets instrument och lagrar engångsmaterial.

Sommaren 2018 fanns det ingen möjlighet att enkelt följa utvecklingen av temperatur och fukt i lokalerna. Men under hösten kom Salman Aboukhousa och hans kolleger på Danderyds sjukhus i kontakt med projektet DDS energieffektiv vård.

DDS Energieffektiv vård är ett projekt inom ramen för Digital Demo Stockholm. Det är ett innovationssamarbete som med digitala lösningar ska förbättra och underlätta för invånarna i Stockholmsregionen. Samarbetet bygger på ett långsiktigt partnerskap kring forskning och innovation mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. I samarbetet ingår Region Stockholm med Locum och Danderyds sjukhus, KTH, Vattenfall, Ericsson och Telia. Projektet stöds av innovationsprogrammet Viable Cities och Energimyndigheten.

Samarbetet inom DDS energieffektiv vård har skapat digitala mätningar och möjliggjort för personalen att ha ständig koll på temperatur och fuktighet. De använder den senaste teknologin med bland annat en ny typ av trådlösa sensorer, molntjänster och specialutvecklad visualisering som visas på surfplattor.

Idag finns surfplattor uppsatta på strategiska platser i lokaler där personalen kan se aktuell relativ luftfuktighet och temperatur tydligt. KTH har utvecklat den visuella delen på surfplattorna, så att personalen snabbt får en överblick.

Thomas Ahlberg, som är teknikchef på Region Stockholms fastighetsbolag Locum, ser stora fördelar med samarbetet.

- Vi på Region Stockholm hade aldrig kunnat lägga ner den här tiden och vi har inte heller den här kunskapsbredden internt. Alla deltagare har kunnat bidra med sin kompetens och vi har såväl mjukvarutvecklare som hårdvaruleverantörer med i projektet.

Tekniken är här för att stanna säger Thomas Ahlberg.

- Våra fastigheters värde är avsevärt mycket högre då vi har struktur och koll på den data som de genererar. Ju mer data vi kan få, desto mer vinning kan vi göra och desto mer kan vi optimera fastigheten, säger Thomas Ahlberg.

På Danderyds sjukhus är de glada över den nya lösning som gör att de kan hålla koll på sitt inomhusklimat.

- Personalen gillar systemet och att de har koll. Händer det något kontaktar de mig och jag kontaktar Locum. Det har blivit väldigt bra och det allra viktigaste är att vi har fått den här möjligheten i sterilförrådet. Nu är jag säker på att vi kan leverera sterilt gods även i sommar, säger Salman Aboukhousa.

Tillbaka till nyhetslistan forskning och innovation