Ett samarbetsprojekt där alla lärt sig av varandra

Ett projekt mellan Region Stockholm, akademin och näringslivet har skapat ett nytt sätt att mäta temperatur och luftfuktighet på Danderyds sjukhus. En lösning som möjliggjorts tack varje samverkan och kompetensutbyte.

Digital Demo Stockholm (DDS) är ett innovationssamarbete som ska förbättra och underlätta för invånarna i Stockholmsregionen med hjälp av digitala lösningar. Samarbetet bygger på ett långsiktigt partnerskap kring forskning och innovation mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv.

DDS energieffektiv vård är ett projekt inom ramen för detta, som syftar till att ta fram mer effektiva lösningar inom vården kring energianvändning och inomhusklimat. I projektet medverkar Region Stockholm, projektägare, med Locum och Danderyds Sjukhus, KTH, Vattenfall AB, Ericsson AB och Telia AB. Projektet finansieras av innovationsprogrammet Viable Cities genom Energimyndigheten med medfinansiering från de medverkande företagen och Region Stockholm

På Danderyds sjukhus har projektet skapat en digital lösning som möjliggjort för personalen att ha ständig kontroll på temperatur och luftfuktighet i lokalerna. En sådan lösning kommer att betyda mycket för verksamheten eftersom ett bra inomhusklimat på ett sjukhus är vitalt. Luftfuktighet och temperatur måste hållas inom definierade gränser för att man ska kunna utföra arbetet i vården, men även för att personalen ska ha en god arbetsmiljö. Operationer kan behöva ställas in om det blir för hög relativ luftfuktighet.

I den lösning som DDS energieffektiv vård har tagit fram används den senaste teknologin inom sakernas internet (”Internet Of Things”) med bland annat en ny typ av trådlösa sensorer, molntjänster, och specialutvecklad visualisering som visas på surfplattor. I grunden handlar projektet om tillgång på data i fastigheten och om att ha verktygen som kan analysera den. Under andra halvan på 2019 började den nya tekniken att tas i drift.

Marcus Thörnqvist är Strategic Product Manager Massive IoT på Ericsson och har varit ansvarig från Ericssons sida. Han är positiv till projektet.

- Det är viktigt för oss på Ericsson att vara med i den här typen av  samarbeten i den stad där vi har vårt huvudkontor. Vi har lärt oss mycket, inte minst om hur komplex den här verksamheten är. Mitt intryck är att den här typen av projekt med små medel kan göra stor skillnad i den här typen av verksamheter, säger han.  

Mario Romero är forskare på KTH. Tillsammans med sina kolleger har han utvecklat visualisering och prognostisering av data som sedan visas på surfplattor uppsatta på väggarna på sjukhuset. Visualiseringsgränssnittet har utvecklats i nära samarbete med personalen på Danderyds sjukhus.

- Det finns ett ekosystem av forskning i Stockholm och KTH har en central roll när det kommer till teknisk forskning och utveckling. Det här projektet handlar om samverkan, där vi varit beroende av varandra för att lyckas, säger Mario Romero.

Han får medhåll från Magnus Leonhardt, Head of Business Development & Innovation på Telia. Samarbete och kompetensutbyte är styrkan i projektet.  

Telia har tillsammans med Ericsson utvecklat den tekniska plattformen och Telia har även bidragit med uppkoppling av sensorer via det publika nätet i området. Man nyttjar bland annat en ny teknik som finns i det svenska telekomnätet och som är anpassad till en struktur baserad på sakernas internet och del av en framtida 5G-standard.

- I projektet har vi ännu en gång fått bekräftat att tillgång till information och data verkligen kan förädla en verksamhets förmåga och effektivitet. När man hittar korspunkterna i ett sådant här samarbete befruktar man varandra och kan då verkligen skapa värde, säger Magnus Leonhardt på Telia.

Tillbaka till nyhetslistan forskning och innovation