Forskning och innovation

Avdelningen Forskning och Innovation/Region Stockholm arbetar främst inom fyra områden: Forskning och utveckling, Life science, Innovation och Centrum för hälsodata.

Följ Region Stockholm på

Elisabet Rendahl

Strateg Forskningsstrategi, Universitetskoordinator, KTH och SU
Strateg Forskningsstrategi, Universitetskoordinator, KTH och SU
Telefon
08-737 25 00

Sara Gunnerås

Projektledare, Stockholm Life Tech
Projektledare, Stockholm Life Tech

Martin Dimow

Ekonom, Stockholm Life Tech
Ekonom, Stockholm Life Tech

Sven Åke Lööv

Senior rådgivare, processledare Centrum för Hälsodata
Senior rådgivare, processledare Centrum för Hälsodata
Telefon
08-737 25 00

Kontakta oss om du har frågor om eller synpunkter på forsknings- och innovationsarbetet i Region Stockholm.

Forskning och Innovation
Box 302 15, 104 25 Stockholm
Besöksadress:
Lindhagensgatan 98

Telefon: 08-737 25 00
Mejladress: registrator.lsf@regionstockholm.se