Forskning och innovation

Avdelningen Forskning och Innovation/Region Stockholm arbetar främst inom fyra områden: Forskning och utveckling, Life science, Innovation och Centrum för hälsodata.

Följ Region Stockholm på

Maria Sundell

Assistent, Forskning och Innovation, webbansvarig
Assistent, Forskning och Innovation, webbansvarig
Telefon
08-123 100 00

Elisabet Rendahl

Strateg, Forskningsstrategi, Universitetskoordinator, KTH och SU
Strateg, Forskningsstrategi, Universitetskoordinator, KTH och SU
Telefon
08-123 100 00

Sara Gunnerås

Projektledare, Stockholm Life Tech
Projektledare, Stockholm Life Tech

Martin Dimow

Ekonom, Stockholm Life Tech
Ekonom, Stockholm Life Tech

Kontakta oss om du har frågor om eller synpunkter på forsknings- och innovationsarbetet i Region Stockholm.

Forskning och Innovation
Box 302 15, 104 25 Stockholm
Besöksadress:
Lindhagensgatan 98

Telefon: 08-123 100 00
E-post: 
registrator.lsf@regionstockholm.se