Forskning och innovation

Avdelningen Forskning och Innovation/Region Stockholm arbetar främst inom fyra områden: Forskning och utveckling, Life science, Innovation och Centrum för hälsodata.

Följ Region Stockholm på

Maria Sundell

Assistent, Forskning och Innovation, webbansvarig
Assistent, Forskning och Innovation, webbansvarig
Telefon
08-123 100 00

Elisabet Rendahl

Strateg, Forskningsstrategi, Universitetskoordinator, KTH och SU
Strateg, Forskningsstrategi, Universitetskoordinator, KTH och SU
Telefon
08-123 100 00

Maria Morko

Handläggare, datauttag, Centrum för Hälsodata
Handläggare, datauttag, Centrum för Hälsodata
Telefon
08-123 100 00

Kontakta oss om du har frågor om eller synpunkter på forsknings- och innovationsarbetet i Region Stockholm.

Forskning och Innovation
Box 302 15, 104 25 Stockholm
Besöksadress:
Lindhagensgatan 98

Telefon: 08-123 100 00
E-post: 
registrator.rlk@regionstockholm.se