Forskning och innovation

Kalender

Inga händelser idag

För frågor om forskning och innovation

Har du frågor eller synpunkter om forsknings- och innovationsarbetet i Region Stockholm, vänligen kontakta oss.

Besöksadress: BioClinicum J4:17; Solnavägen 30/ Akademiska stråket 1
Postadress: Regionledningskontoret, Box 225 50, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
E-post: registrator.lsf@regionstockholm.se