Tidigare Utlysningar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här hittar du information om tidigare utlysningar.

Regionala utlysningar för ERUF

Digitala innovationshubbar i Stockholm
Aktörer i Stockholm som har beviljats medel via Digitals utlysning för Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) ansöka om delfinansiering via Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
Utlysningen stängdes den 15 september 2022: Länk till utlysningen

Strukturer för hållbara och konkurrenskraftiga företag
Har ni idéer på projekt som kan förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft i Stockholmsregionen? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för att utveckla och erbjuda avancerade
stödtjänster för små och medelstora företag och grupper av sådana företag.
Utlysningen stängdes den 15 september 2022: Länk till utlysningen

Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten
Vill ni vara med och främja företags möjlighet att gå från idé till innovation och kommersialisering av innovationer? Nu finns det EU-finansiering att söka för aktörer i Stockholmsregionen. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna.
Utlysningen stängdes den 15 september 2022: Länk till utlysningen

Regionala utlysningar för ESF+

Kompetensutveckling för sysselsatta
Aktörer som kan söka medel är: myndigheter, Region Stockholm, kommuner, branschorganisationer, arbetsmarknadens parter och verksamheter inom privat och ideell sektor i Stockholms län.
Utlysningen stängdes den 3 oktober 2022: Länk till utlysningen

Motverka ekonomisk utsatthet, stärka etablering/återetablering på arbetsmarknaden
Aktörer som kan söka medel är offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i Stockholms län.
Utlysningen stängdes den 3 oktober 2022: Länk till utlysningen

Nationella utlysningar för ERUF

Ta fram lokal strategi för Hållbar urban utveckling
Nu är det möjligt att söka stöd för att ta fram en strategi för ert områdes hållbara utveckling. Det kan vara en strategi för en enskild stad, flera städer i nätverk eller ett större geografiskt stadsområde. 
Utlysningen stängdes den 14 oktober 2022: Länk till utlysningen

Nationella utlysningar för ESF+

Bidra till att motverka barnfattigdom i utsatta områden
Utlysningen ska bidra till att motverka barnfattigdom i Sverige. Projekt inom ramen för utlysningen ska bedrivas i kommunerna Stockholms stad, Botkyrka kommun, Göteborgs stad eller Malmö stad.
Utlysningen stängdes den 20 oktober 2022: Länk till utlysningen

Öka övergångar från skola till arbetsliv
Målgrupper för utlysningen är ungdomar inom gymnasieskolan, ungdomar inom grundskolan från 13 års ålder, unga som varken arbetar eller studerar från 13 års ålder samt vuxenstuderande inom olika utbildningsformer.
Sista ansökningsdatum 10 november: Länk till utlysningen

Kompetensutveckling för att stärka individer
Utlysningens inriktning är att stärka anställda genom kompetensutveckling. I denna utlysning lyfts livsmedelsindustrin som särskilt viktig sektor. Behov kan dock finnas inom en mängd områden och branscher.
Sista ansökningsdatum 10 november: Länk till utlysningen

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?