2022 års utlysningar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här hittar du information om utlysningar som har varit aktuella under 2022 för att ansöka om EU-finansiering för projekt i Stockholms län med medel från Europeiska Regional Utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska Socialfonden (ESF+).

Den 8 december 2022 beslutade Strukturfondspartnerskapet om prioritering av projekt i samband med augustiutlysning 2022:1 för ERUF och ESF+. Den 30 mars 2023 beslutade partnerskapet om prioritering av projekt i samband med ERUF-utlysning 2022:2. Partnerskapets beslutsmotiveringar hittar du i bilagorna på denna sida.

ERUF utlysning 2022:1

 • Digitala innovationshubbar i Stockholm
  Aktörer i Stockholm som har beviljats medel via Digitals utlysning för Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) ansöka om delfinansiering via Europeiska regionala utvecklingsfonden.
 • Strukturer för hållbara och konkurrenskraftiga företag
  Har ni idéer på projekt som kan förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft i Stockholmsregionen? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för att utveckla och erbjuda avancerade stödtjänster för små och medelstora företag och grupper av sådana företag.
 • Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten
  Vill ni vara med och främja företags möjlighet att gå från idé till innovation och kommersialisering av innovationer? Nu finns det EU-finansiering att söka för aktörer i Stockholmsregionen. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna.

ESF-utlysning 2022:1

 • Underlätta inträde på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen
  Aktörer som kan söka medel är: myndigheter, Region Stockholm, kommuner, branschorganisationer, arbetsmarknadens parter och verksamheter inom privat och ideell sektor i Stockholms län.
 • Motverka ekonomisk utsatthet, stärka etablering/återetablering på arbetsmarknaden
  Aktörer som kan söka medel är offentliga aktörer och organisationer inom privat och ideell sektor i Stockholms län.

ERUF-utlysning 2022:2

 • Främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin
  Vill ni genomföra insatser för att främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin i Stockholmsregionen? Nu finns det möjlighet att söka EU-finansiering från Regionalfonden i Stockholmsregionen för att minska klimatpåverkan genom projekt som syftar till att öka cirkulariteten, främja energieffektivisering, minska mängden avfall eller främja cirkulära produktionsprocesser.
 • Kompetensbehov och arbetssätt inom smart specialisering
  Har ni en projektidé med koppling till att identifiera specifika kompetensbehov för att bättre genomföra och omhänderta smart specialisering i Stockholmsregionen? Nu öppnar Regionalfonden i Stockholmsregionen upp för förstudier och förberedande insatser med inriktning mot att utveckla färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och företags anpassningsförmåga.

EU_1000x200.png

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?