Utlysningar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Information om aktuella utlysningar för ERUF och ESF+

Regionala utlysningar för ERUF

I januari 2023 planerar Tillväxtverket att öppna en utlysning för Stockholmsregionen inom specifikt mål 1.1 Forskning och innovation för att främja utvecklingen inom Stockholmsregionens prioriterade områden för smart specialisering: Life Science, IKT, Industriell omställning genom hållbar produktion samt Klimat- och miljösatsningar för hållbar stadsutveckling.
I januari 2023 planerar Tillväxtverket även att öppna en utlysning för Stockholmsregionen inom specifikt mål 1.3 Stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft med fokus på EU-finansiering till Regional Exportsamverkan (RES).

Utlysningar kommer att publiceras på tillvaxtverket.se

Främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin
Vill ni genomföra insatser för att främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin i Stockholmsregionen? Nu finns det möjlighet att söka EU-finansiering från Regionalfonden i Stockholmsregionen för att minska klimatpåverkan genom projekt som syftar till att öka cirkulariteten, främja energieffektivisering, minska mängden avfall eller främja cirkulära produktionsprocesser.
Sista ansökningsdatum 15 december: Länk till utlysningen

Kompetensbehov och arbetssätt inom smart specialisering
Har ni en projektidé med koppling till att identifiera specifika kompetensbehov för att bättre genomföra och omhänderta smart specialisering i Stockholmsregionen? Nu öppnar Regionalfonden i Stockholmsregionen upp för förstudier och förberedande insatser med inriktning mot att utveckla färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling, entreprenörskap och företags anpassningsförmåga.
Sista ansökningsdatum 15 december: Länk till utlysningen

Regionala utlysningar för ESF+

I december 2022 planerar Svenska ESF-rådet att öppna två utlysningar för Stockholmsregionen inom Programområde A (POA) – Främja livslångt lärande (POA.1) och Uppmuntra aktiv inkludering (POA.2).

Mer om utlysningar på esf.se

I januari 2023 planerar Svenska ESF-rådet att öppna två förstudieutlysningar för Stockholmsregionen inom Programområde A (POA) – Grön omställning (POA.1) och Förebyggande insatser för unga (POA.2).

Mer om utlysningar på esf.se

Nationella utlysningar för ERUF

Inga aktuella nationella utlysningar för ERUF

Nationella utlysningar för ESF+

Care – insatser för kvinnor och män från Ukraina
Utlysningen är för insatser till kvinnor och män från 18 år och uppåt och som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina, samt bedöms vara i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga.
Kan sökas löpande dock senast 31 december: Länk till utlysningen

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?