Utlysningar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här hittar du information om utlysningar för att ansöka om EU-finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska Socialfonden (ESF+). Regionala utlysningar gäller bara för Stockholmsregionen medan nationella utlysningar gäller för hela Sverige.

Planerade regionala utlysningar

För närvarande planeras utlysningar för regionalfonden (ERUF) och socialfonden (ESF+) som öppnas i början av augusti:

  • ERUF: Kompetensutveckling; utlysning med inriktning mot insatser inom utveckling av färdigheter för smart specialisering, industriell omvandling och entreprenörskap och företags anpassningsförmåga.
  • ERUF: Främja övergången till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi; utlysning med betoning på klimatsmarta innovationer samt miljövänliga produktionsprocesser.
  • ESF+: Kompetensutveckling i Stockholmsregionen; projekt som syftar till att stärka anställda genom kompetensutveckling och skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga arbetsplatser i Stockholmsregionen.
  • ESF+: Kompetensbehov för reduktion av växthusgaser; förstudier som kartlägger kompetensutvecklings- och rekryteringsbehov för att bidra till klimatomställning med inriktning på reduktion av växthusgaser.
  • ESF+: Underlätta inträde på arbetsmarknaden (OBS! preliminärt); projekt som bidrar till att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden eller som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden kommer i arbete, studier, eller närmar sig arbetsmarknaden.
  • ESF+: Förebyggande insatser för att främja skolnärvaro och motverka studieavbrott; förstudier som kan utgöra underlag för projekt under 2024 års utlysningar.

Läs mer i Partnerskapets information om kommande utlysningar (pdf)

Regionala utlysningar regionalfonden (ERUF)

Inga aktuella utlysningar

Regionala utlysningar socialfonden (ESF+)

Inga aktuella utlysningar

Nationella utlysningar regionalfonden (ERUF)

Inga aktuella utlysningar.

Nationella utlysningar socialfonden (ESF+)

Care – insatser för kvinnor och män från Ukraina

Utlysningen är för insatser till kvinnor och män från 18 år och uppåt och som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv till följd av kriget i Ukraina, samt bedöms vara i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Kan sökas löpande dock senast 6 april:
Länk till utlysningen Care – insatser för kvinnor och män från Ukraina (Svenska ESF-rådet)

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?