Beviljade projekt 2022

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Under 2022 prioriterade Strukturfondspartnerskapet totalt 9 projekt som sammanlagt har fått beviljat 225 miljoner kronor i EU-stöd från regionalfonden (ERUF) och socialfonden (ESF+).

Prioriterade ERUF-projekt, utlysning 2022:1

Vid mötet den 8 december 2022 prioriterade Strukturfondspartnerskapet tre projekt som har fått beviljat sammanlagt 64,8 mnkr i EU-stöd från regionalfonden (ERUF).

 • Startup Climate Action 
  Projektägare: Stockholm Innovation & Growth AB. ERUF-stöd: 20 mnkr. Projektet Startup Climate Action syftar till att genom inspirationsaktiviteter och en bred och omfattande affärsrådgivning, stödja omvandlingen av klimatinnovationer så att 100 nya företag snabbare ska lyckas att utvecklas till hållbara tillväxtföretag. 
 • Health Data Sweden 
  Projektägare: Kungliga Tekniska Högskolan. ERUF-stöd: 15 mnkr. KTH:s projekt Health Data Swedens övergripande syfte är att stärka de regionala strukturerna för efterfrågan, utveckling och implementering av nya digitala och hållbara lösningar för nyttjandet av hälsodata.
 • Acceleration Sthlm 
  Projektägare: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB. ERUF-stöd: 29,8 mnkr. Projektet Acceleration Sthlm syftar till att bidra till hållbar kommersialisering av innovationer, professionell affärsutveckling samt metoder för internationalisering för små och medelstora företag.

Prioriterade ESF-projekt, utlysning 2022:1

Vid mötet den 8 december 2022 prioriterade Strukturfondspartnerskapet sex projekt som har fått beviljat sammanlagt 160,3 mnkr i EU-stöd från socialfonden (ESF+)

 • Connecto 
  Projektägare: Samordningsförbundet Östra Södertörn. ESF-stöd: 6,7 mnkr. Projektet Connecto är ett samverkansprojekt med sju samverkansförbund som ska verka för kunskapshöjande insatser för samordningsförbundens medlemmar och dess anställda.
 • SIV – stödstruktur idéburna vård- och omsorgsgivare 
  Projektägare: Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärds. ESF-stöd: 9,7 mnkr. Projektet SIV – stödstruktur idéburna vård- och omsorgsgivare syftar till att undersköterskor hos de fem deltagande idéburna välfärdsorganisationer ska uppfylla kraven för skyddad yrkestitel.
 • Digitala museilyftet 
  Projektägare: Riksantikvarieämbetet. ESF-stöd: 8,8 mnkr. Projektet Digitala museilyftet syftar till att ge museipersonal ökad digital kompetens och att göra det möjligt för statliga museiorganisationerna att säkerställa en mer långsiktigt hållbar kompetensförsörjning inom digital omställning och digitalisering.
 • Företagsakademin för tillväxt 3 
  Projektägare: Almega Tjänsteföretagen. ESF-stöd: 22,1 mnkr. Projektet Företagsakademin för tillväxt 3 syftar till att erbjuda anställda i mindre företag (0–49 anställda) en behovsanalys och att delta i kompetensutveckling för att stärka deras anställbarhet.
 • Lumena 
  Projektägare: Samordningsförbundet Östra Södertörn. ESF-stöd: 90,9 mnkr. Projektet Lumena syftar till att minska ekonomisk utsatthet och öka möjligheterna till etablering och återinträde på arbetsmarknaden för kvinnor och män som anses stå särskilt långt från arbetsmarknaden.
 • Min Framtid 
  Projektägare: Rädda Barnen riksförbund. ESF-stöd: 22,1 mnkr. Projektet Min Framtid syftar till att öka ungdomars (15–21 år) möjligheter till långsiktig inkludering genom att fullfölja studier, komma in i eller närma sig arbete genom stärkt egenmakt, hälsa, kunskap och nätverk.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?