Sammanträden

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län sammanträder fyra gånger per år, här hittar du dagordningar och protokoll för partnerskapets sammanträden.

Sammanträden 2023

Dagordningar publiceras 10 kalenderdagar inför varje sammanträdestillfälle. 

30 mars, kl. 09:00 - 12:00

 • Introduktion om partnerskapets uppdrag och ansvar
 • Introduktion om ERUF och ESF+
 • Inrättandet av strukturfondspartnerskapet 2023–2026 (ladda ned pdf)
 • Prioriteringsbeslut – Ansökningar ERUF (ladda ned pdf)

Protokoll SFP Stockholms län, 30 mars 2023 (pdf)

14 juni, kl. 09:00 - 12:00

Protokoll SFP Stockholms län, 14 juni 2023 (pdf)

12 oktober, kl. 09:00 - 12:00

 • Samråd inriktning utlysningar för ERUF och ESF+, 2024:1, januari 2024

13 december, kl. 09:00 - 12:00

 • Prioriteringsbeslut - Ansökningar ESF+
 • Prioriteringsbeslut - Ansökningar ERUF
 • SFP årsplan 2024

Sammanträden 2022

8 december 2022, kl. 09:00 -12:00

 • Prioriteringsbeslut – Ansökningar ESF+ och ERUF (ladda ned pdf)
 • Beslut – Strukturfondspartnerskapets årsplan 2023–2024 (ladda ned pdf)
 • Beslut – Strukturfondspartnerskapets prioriteringskriterier (ladda ned pdf)

Protokoll SFP Stockholms län, 8 december 2022 (pdf)

Per Capsulam beslut nominering ordförande 2023-2026 (pdf)

6 oktober 2022, kl. 09:00 – 12:00

 • Ordförandebeslut – Tillsättning partnerskapet för 2021–2027
 • Beslut - Arbetsordning för Strukturfondspartnerskapet (ladda ned pdf)
 • Beslut – Partnerskapets arbetsutskott
 • Samråd – Utlysningar ERUF och ESF+, januari 2023
 • Information - programperioden 2021–2027 och planering höst 2022

Protokoll SFP Stockholms län, 6 oktober 2022 (pdf)

31 maj 2022, kl. 09:00 – 12:00

 • Beslut – Gemensamt regionalt arbetssätt ERUF och ESF+ (ladda ned pdf)
 • Beslut – Prioriteringsgrunder för 2022 års utlysningar
 • Samråd - Utlysning ESF+ och ERUF för juni 2022
 • Information - ESF Care program

Protokoll SFP Stockholms län, 31 maj 2022 (pdf)

17 mars 2022, kl. 09.00 – 12:00

 • Beslut - Nominering ordförande 2021–2027
 • Prioriteringsbeslut - Projektansökningar för ERUF-utlysning, valutakursjustering HT 2021
 • Information - programperioden 2021–2027, regional handlingsplan för ESF+ samt gemensamt regionalt arbetssätt

Protokoll SFP Stockholms län, 17 mars 2022 (pdf)

EU_1000x200.png

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?