Organisation

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Partnerskapets arbetsordning reglerar partnerskapets organisation utifrån gällande lag och förordningar

Partnerskapet

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län består av 23 ledamöter, inklusive en ordförande som utses av regeringen:

 • 12 ledamöter (inklusive ordförande): förtroendevalda representanter:
  - Region Stockholm
  - kommuner i Stockholms län
 • 11 ledamöter och 11 ersättare:
  - Arbetsmarknadens organisationer (4 ledamöter/4 ersättare)
  - Statliga myndigheterna (3 ledamöter/3 ersättare)
  - Region Stockholms förvaltning (1 ledamot/1 ersättare)
  - Akademin (1 ledamot/1 ersättare)
  - Näringslivet (1 ledamot/1 ersättare)
  - Civilsamhället (1 ledamot/1 ersättare)

Ordförande

 • Tobias Nässén (M), Region Stockholm

Ledamöter

 • Amelie Tarschys Ingre (L), Region Stockholm
 • Anders Göransson (S), Stockholms stad
 • Andrea Hedin (M), Stockholms stad
 • Bekir Uzunel (V), Region Stockholm
 • Charlotte Broberg (M), Region Stockholm
 • Eva Pethrus (MP), Täby kommun
 • Fredrik Kjos (M), Upplands-Bro kommun
 • Lars Bryntesson (S), Region Stockholm
 • Meeri Wasberg (S), Haninge kommun
 • Michaela Haga (C), Region Stockholm
 • Robert Johansson (S), Region Stockholm

 • Carl Stern, LO/IF Metall
 • Tommy Mäntynen, TCO
 • Victoria Engman Broadley, KFO
 • Anna Conzen, Länsstyrelsen Stockholm
 • Jean Passchier, Arbetsförmedlingen
 • Magnus Engberg, Försäkringskassan
 • Anton Västberg, Region Stockholm
 • Karin Dahlman-Wright, KI
 • Bengt Bengtsson, Företagarna i Stockholms län
 • Kjell Johansson, Coompanion Stockholm

Ersättare

 • Ann-Christine Rahmqvist, LO/IF Metall
 • Bodil Moberg, TCO
 • Christine Ängsäter, Försäkringskassan
 • Lennart Lundin, Arbetsförmedlingen
 • Linda Börjesson, Länsstyrelsen Stockholm
 • Inger Starheim Lagerquist, Region Stockholm
 • Göran Sundström, Stockholms universitet
 • Ola Larsson, Jakobsbergs folkhögskola

Huvudsekreterare

 • Evert Kroes

Region Stockholm är värd för partnerskapets sekretariat.

Arbetsutskottet

Partnerskapet har ett arbetsutskott som sammanträder innan varje partnerskapssammanträde inom ramen för huvudsekreterarens beredning av partnerskapets ärenden.

Ordförande

 • Tobias Nässén (M), Region Stockholm

Ledamöter

 • Lars Bryntesson (S), Region Stockholm
 • Michaela Haga (C), Region Stockholm
 • Anna Conzen, Länsstyrelsen Stockholm
 • Kjell Johansson, Coompanion Stockholm

Beredningsgruppen

Strukturfondspartnerskapets beredningsgrupp ska bland annat bistå huvudsekreteraren i beredningen av partnerskapets prioriteringsärenden och arbeta proaktiv med mobiliseringen av aktörer i samband med kommande utlysningar. Beredningsgruppen består av representanter för organisationer som är representerade i partnerskapet.

Ledamöter

 • Anna Bergkvist, ABF-distriktet i Stockholmsregionen
 • Anna Brunzell, Stockholms stad
 • Ann-Christine Nyberg, Region Stockholm
 • Carina Hillman, Arbetsförmedlingen
 • David Norman, Storsthlm
 • Micaela Tonndorf, Länsstyrelsen Stockholm
 • Susanne Landin, Försäkringskassan
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?