Organisation

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Partnerskapet består av en ordförande och 22 ledamöter. Partnerskapets arbetsordning reglerar partnerskapets organisation utifrån gällande lag och förordningar.

Partnerskapet

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län består av 23 ledamöter, inklusive en ordförande som utses av regeringen:

 • 12 ledamöter (inklusive ordförande): förtroendevalda representanter:
  - Region Stockholm
  - kommuner i Stockholms län
 • 11 ledamöter och 11 ersättare:
  - Arbetsmarknadens organisationer (4 ledamöter/4 ersättare)
  - Statliga myndigheterna (3 ledamöter/3 ersättare)
  - Region Stockholms förvaltning (1 ledamot/1 ersättare)
  - Akademin (1 ledamot/1 ersättare)
  - Näringslivet (1 ledamot/1 ersättare)
  - Civilsamhället (1 ledamot/1 ersättare)

Ordförande

 • Michaela Haga (C), Region Stockholm

Nomineringsprocessen för strukturfondspartnerskapets ledamöter och ersättare för mandatperiod 2023–2026 pågår för närvarande.

Ordföranden kommer under mars månad utse partnerskapets ledamöter och ersättare. 

Ledamöter

 •  

Ersättare

 •  

Huvudsekreterare

 • Evert Kroes

Region Stockholm är värd för partnerskapets sekretariat.

Arbetsutskottet

Partnerskapet har ett arbetsutskott som sammanträder innan varje partnerskapssammanträde inom ramen för huvudsekreterarens beredning av partnerskapets ärenden.

Partnerskapet kommer vid sitt första sammanträde den 30 mars 2023 utse ordföranden och ledamöter till arbetsutskottet.

Ordförande

 •  

Ledamöter

 •  

Beredningsgruppen

Strukturfondspartnerskapets beredningsgrupp ska bland annat bistå huvudsekreteraren i beredningen av partnerskapets prioriteringsärenden och arbeta proaktiv med mobiliseringen av aktörer i samband med utlysningar för projekt. Beredningsgruppen består av representanter för organisationer som är representerade i partnerskapet.

Ledamöter

 • Anna Bergkvist, ABF-distriktet i Stockholmsregionen
 • Anna Brunzell, Stockholms stad
 • Ann-Christine Nyberg, Region Stockholm
 • Carina Hillman, Arbetsförmedlingen
 • David Norman, Storsthlm
 • Kristoffer Odstam, Region Stockholm
 • Micaela Tonndorf, Länsstyrelsen Stockholm
 • Susanne Landin, Försäkringskassan
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?