Organisation

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Partnerskapet består av en ordförande och 22 ledamöter. Partnerskapets arbetsordning reglerar partnerskapets organisation utifrån gällande lag och förordningar.

Partnerskapet

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län består av 23 ledamöter, inklusive en ordförande som utses av regeringen:

 • 12 ledamöter (inklusive ordförande): förtroendevalda representanter:
  - Region Stockholm
  - kommuner i Stockholms län
 • 11 ledamöter och 11 ersättare:
  - Arbetsmarknadens organisationer (4 ledamöter/4 ersättare)
  - Statliga myndigheterna (3 ledamöter/3 ersättare)
  - Region Stockholms förvaltning (1 ledamot/1 ersättare)
  - Akademin (1 ledamot/1 ersättare)
  - Näringslivet (1 ledamot/1 ersättare)
  - Civilsamhället (1 ledamot/1 ersättare)

Ordförande

 • Michaela Haga (C), Region Stockholm

Ledamöter

 • Meeri Wasberg (S), Region Stockholm
 • Viktor Morawski (MP), Region Stockholm
 • Bekir Uzunel (V), Region Stockholm
 • Charlotte Broberg (M), Region Stockholm
 • Mikael Igelström (M), Region Stockholm
 • Andreas Birgersson (SD), Region Stockholm
 • Frida Bengtsson (S), Stockholms stad
 • Kristina Lutz (M), Stockholms stad
 • Vakant, Storsthlm
 • Christina Tufvesson (L) Storsthlm (Stockholms stad)
 • Daniel Larson (S) Storsthlm (Lidingö kommun)
 • Victoria Engman Broadley, Fremia (Famna)
 • Daniel Forslund, Almega (Vårdföretagarna)
 • Carl Stern, LO (IF Metall)
 • Swante Holm, TCO (TCO-rådet Stockholms län)
 • Jean Passchier, Arbetsförmedlingen
 • Magnus Engberg, Försäkringskassan
 • Anna Conzen, Länsstyrelsen Stockholm
 • Anton Västberg, Region Stockholms förvaltning
 • Karin Dahlman-Wright, Karolinska Institutet
 • Bengt Bengtsson, Företagarna i Stockholms län
 • Kjell Johansson, Coompanion Stockholm

Ersättare

 • Larisa Lacatus, Fremia (Stadsmissionen)
 • Pierre Sandberg, Almega (Tågföretagen)
 • Sophia Andersson, LO
 • Tommy Mäntynen, TCO (Vision)
 • Lennart Lundin, Arbetsförmedlingen
 • Christine Ängsäter, Försäkringskassan
 • Linda Börjesson, Länsstyrelsen  
 • Inger Starheim Lagerquist, Region Stockholms förvaltning
 • Nils Ekedahl, Södertörns Högskola
 • Staffan Ingvarsson, Stockholm Business Region AB
 • Vakant, Stockholms läns Bildningsförbund

Huvudsekreterare

 • Evert Kroes

Region Stockholm är värd för partnerskapets sekretariat.

Arbetsutskottet

Partnerskapet har ett arbetsutskott som sammanträder innan varje partnerskapssammanträde inom ramen för huvudsekreterarens beredning av partnerskapets ärenden.

Partnerskapet kommer vid sitt första sammanträde den 30 mars 2023 utse ordföranden och ledamöter till arbetsutskottet.

Ordförande

 • Michaela Haga, ordförande strukturfondspartnerskapet

Ledamöter

 • Meeri Wasberg (S), Region Stockholm
 • Charlotte Broberg (M), Region Stockholm
 • Anna Conzen, Länsstyrelsen Stockholm
 • Kjell Johansson, Coompanion Stockholm

Beredningsgruppen

Strukturfondspartnerskapets beredningsgrupp ska bland annat bistå huvudsekreteraren i beredningen av partnerskapets prioriteringsärenden och arbeta proaktiv med mobiliseringen av aktörer i samband med utlysningar för projekt. Beredningsgruppen består av representanter för organisationer som är representerade i partnerskapet.

Ledamöter

 • Anna Bergkvist, ABF-distriktet i Stockholmsregionen
 • Anna Brunzell, Stockholms stad
 • Ann-Christine Nyberg, Region Stockholm
 • Carina Hillman, Arbetsförmedlingen
 • David Norman, Storsthlm
 • Johanna Tollbäck, Södertörns högskola
 • Kristoffer Odstam, Region Stockholm
 • Micaela Tonndorf, Länsstyrelsen Stockholm
 • Susanne Landin, Försäkringskassan

EU_1000x200.png

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?