Om strukturfondspartnerskapet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholms län är ett av åtta svenska strukturfondsområden. Strukturfondspartnerskapet består av förtroendevalda region- och kommunpolitiker från Stockholms län samt representanter för organisationer från offentlig, privat och ideell sektor. Regeringen har utsett Micheala Haga som partnerskapets ordförande, och Region Stockholm är värd för partnerskapets sekretariat.

 

Yttrande om prioritering av projekt

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för ERUF och Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för ESF+. De förvaltande myndigheterna ansvarar för utlysningar för projekt som kan söka stöd från respektive fond. De förvaltande myndigheterna bedömer därefter inkomna projektansökningar för att välja ut projekt som kan prioriteras för genomförande. Strukturfondspartnerskapet tar beslut om vilka av dessa utvalda projekt som ska prioriteras. De förvaltande myndigheterna beslutar därefter att bevilja eller avslå EU-finansiering i överensstämmelse med partnerskapets beslut om prioritering.

 

EU_1000x200.png

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?