Om partnerskapet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län är sammansatt av politiker från kommuner och regionen samt tjänstepersoner från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor i Stockholmsregionen

Om partnerskapet

Enligt Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap ska ett gemensamt strukturfondspartnerskap bildas inom fram för förvaltningen av Euroepiska Regional Utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska Socialfonden+ (ESF+). Stockholms län är ett av åtta svenska strukturfondsområden. Strukturfondspartnerskapet består av förtroendevalda region- och kommunpolitiker och representanter för organisationer från den offentliga, privat och ideell sektorn. Partnerskapets ordförande tillsätts av regeringen. Ordföranden tillsätter ledamöter och ersättare i partnerskapet.

Yttrande om prioritering av projekt

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för ERUF och Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för ESF+. De förvaltande myndigheterna ansvar för utlysningar för att komma in med projektansökningar och bedömer därefter inkomna projektansökningar för att välja ut projektansökningar för prioritering. Strukturfondspartnerskapet tar beslut om vilka av dessa utvalda projektansökningar ska prioriteras. De förvaltande myndigheterna beslutar att bevilja medel från respektive fond till de projekt som partnerskapet har prioriterat.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?