Strukturfondspartnerskapet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län prioriterar projekt som har sökt stöd från Europeiska Regionalutvecklings- och Socialfonden. Projekten spänner över en stor bredd; från stöd för små och medelstora företag, till stöd för unga. Här hittar du aktuella utlysningar, information om ansökningsprocessen och mycket mer.

NYHETER

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?