Strukturfondspartnerskapet

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län prioriterar utvalda projektansökan inom europeiska regionalutvecklings- och socialfonden, Region Stockholm är värd för partnerskapets sekretariat

Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län är ett partnerskap bestående av förtroendevalda region- och kommunpolitiker från Stockholms län och representanter för organisationer från den offentliga, privata och ideella sektorn. Partnerskapet prioriterar utvalda projektansökan inom Europeiska Regionalutvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska Socialfonden+ (ESF+).

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?