Region Stockholm och franska Région Île-de-France

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Sveriges och Frankrikes huvudstadsregioner stärker banden med ett samarbetsavtal kring innovation, digital omvandling och en hållbar framtid för invånarna. Region Stockholm har ingått avtalet med Île-de-France som är Frankrikes huvudstadsregion, och inkluderar Paris.

Ökad regional attraktionskraft, artificiell intelligens, autonoma och uppkopplade bilar samt förvaltning av naturresurser och grön finansiering är några utvalda gemensamma områden för det nya samarbetet. Samarbetsavtalet har undertecknats av Irene Svenonius, regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm och Valérie Pécresse, ordförande i regionfullmäktige i Île-de-France som besökte Stockholm. Undertecknandet skedde på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna i närvaro av en fransk och en svensk delegation.

Sedan november 2017 har Sverige och Frankrike ett strategiskt partnerskap för innovation, digital omvandling och gröna lösningar. Nu fördjupas samarbetet genom att Region Stockholm och regionen Île-de-France tecknar samarbetsavtal och inleder ett partnerskap med samma syfte; att bidra till hållbar tillväxt, innovativa lösningar, nya affärsmodeller och ny kompetens för att skapa nya jobb och bevara den sociala sammanhållningen.

- Det är ett historiskt samarbetsavtal mellan de två framåtsträvande huvudstadsregionerna Region Stockholm och Île-de-France där vi ska kunna utbyta erfarenheter, kunskaper och underlätta för företag och innovationer mellan våra storstadsregioner. Det handlar om för invånare och företag stora viktiga områden som innovation, hållbarhet och utveckling och användning av digitala lösningar, säger Irene Svenonius, finansregionråd i Region Stockholm.

- Som fastställts i samarbetsavtalet är det väsentligt att stärka vänskapsbanden och de politiska, ekonomiska och institutionella banden mellan Île-de-France-regionen och Stockholmsregionen. De två huvudstadsregionerna liknar varandra på många sätt. De är två nationella transportnav med starka ekosystem för vetenskap och innovation som lockar många globala huvudaktörer. Vi delar gemensamma ambitioner när det gäller transporter, innovation, energiomställning och det samarbetsavtal som tecknades idag kommer att ge oss möjlighet att dela kunskap, kunnande och på så sätt stärka oss tillsammans, säger Valérie Pécresse, President i Île-de-France-regionen.

Fyra prioriterade områden

Region Stockholm och regionen Île-de-France kommer att identifiera områden av gemensamt intresse där regionerna kan lära av och komplettera varandra. Redan nu planeras samarbete inom fyra områden som lyfts fram i avtalet:

  • Industri – att främja tematiska partnerskap mellan företagskluster, institutioner och organisationer inom sektorerna autonoma och uppkopplade fordon, ren energi, artificiell intelligens och bioteknik.
  • Ekonomi – stärka samarbetet för att öka de båda regionernas attraktionskraft genom gemensamma projekt och nya samarbeten.
  • Stadsplanering och smarta städer – utveckling av partnerskap mellan offentliga aktörer för hållbar mobilitet och utvecklad kollektivtrafik. Hållbar mobilitet är att förflytta människor och gods på effektiva, hälsosamma och klimatneutrala sätt som är tillgängliga för alla.
  • Miljö – erfarenheter av förvaltning av naturresurser och grön finansiering prioriteras.

Femårigt avtal som kan förlängas

Regionstyrelsen beslutade i februari 2020 om att ingå det nya samarbetsavtalet. Därefter kom pandemin vilket gjorde att både själva undertecknandet och arbetet behövde pausas.  Den 17 juni 2022 fattades ett nytt beslut, vilket innebär att avtalet gäller från det datumet i fem år framåt.

Samarbetsavtalet mellan Region Stockholm och regionen Île-de-France har en femårig genomförandefas som kommer rapporteras årsvis under perioden. Efter fem år kan samarbetsavtalet förlängas i ytterligare fem år. Inom Region Stockholm kommer en arbetsgrupp att etableras för genomförandet.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?