Finansiella rapporter

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholms finansiella rapporter publiceras löpande under året. Allt från månadsrapporter till årsredovisning.

Årsredovisning

För helåret finns en formell årsredovisning samt en kortare årsberättelse. Årsberättelsen beskriver Region Stockholms satsningar och mål och innehåller en övergripande beskrivning av det ekonomiska resultatet. En engelskspråkig version av årsredovisningen finns tillgänglig från mitten av juni under investor relations.

Månads-, tertial och delårsrapporter

Månads-, tertial- och delårsrapporter visar hur Region Stockholms ekonomi utvecklas under året. Tillsammans med rapporterna görs också en prognos för resterande del av året.

Finansiella rapporter görs för februari, mars, april (tertial), maj, juli, augusti (delårsrapport), september, oktober och november.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Ekonomisk rapportering av tandvårdsverksamhet 2018

Ersättning för tandvård 2018

Redovisning enligt lagen om insyn (transparenslagen)

Revisorsrapport 2018

Ekonomisk rapportering av tandvårdsverksamhet 2017

Ersättning för tandvård 2017 

Redovisning enligt lagen om insyn (transparenslagen)

Revisorsrapport 2017

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?