Kreditbetyg

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Sedan 2007 har Region Stockholm näst högsta kreditbetyg AA+ på lång sikt. Det kortsiktiga kreditbetyget är det högsta A-1+.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har under flera år bekräftat Region Stockholms höga kreditvärdighet. Sedan 2007 har Region Stockholm näst högsta kreditbetyg AA+ på lång sikt. Det kortsiktiga kreditbetyget är det högsta A-1+.

Ett högt och stabilt kreditbetyg underlättar för Region Stockholm att få tillgång till både den svenska och internationella kapitalmarknaden, samt möjliggör goda lånevillkor.

Standard & Poor´s förväntar sig att Region Stockholm kommer fortsätta generera kassaflödesöverskott före investeringar under analysperioden fram till och med 2025. Överskotten kommer dock vara något lägre jämfört med åren 2020 till 2022 då regionen fick statsbidrag till följd av covid-19-pandemin. Trots utmaningar som uppskjuten vård efter pandemin och högre pensionskostnader har Region Stockholm, enligt S&P, en skuld- och likviditetshantering som är tillfredsställande, underbyggd av en klok och riskminimerande finansiell styrning. Som en positiv faktor nämner Standard & Poor´s också ökade skatteintäkter.

Kreditbetyg från Standard & Poor's

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?