Kreditbetyg

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Sedan 2007 har Region Stockholm näst högsta kreditbetyg AA+ på lång sikt. Det kortsiktiga kreditbetyget är det högsta A-1+.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har under flera år bekräftat Region Stockholms höga kreditvärdighet. Sedan 2007 har Region Stockholm näst högsta kreditbetyg AA+ på lång sikt. Det kortsiktiga kreditbetyget är det högsta A-1+.

Ett högt och stabilt kreditbetyg underlättar för Region Stockholm att få tillgång till både den svenska och internationella kapitalmarknaden, samt möjliggör goda lånevillkor.

Standard & Poor's bedömer att Region Stockholm kommer att uppvisa starka operativa kassaflöden de kommande åren trots osäkerheten i ekonomisk utveckling relaterad till covid-19 och utmaningarna som förändringarna i det kommunala utjämningssystemet innebär. Tillsammans med något lägre investeringstakt gör det positiva kassaflödet att skuldbördan bedöms sjunka som andel av intäkterna, vilket ger stöd till det nuvarande starka kreditbetyget. 

Kreditbetyg från Standard & Poor's

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?