Budget 2023: Ny vision för Region Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

En ny långsiktig vision för Region Stockholm har tagits fram. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6–7 december.

I visionen beskrivs hur Region Stockholm och dess verksamheter ska utvecklas och den är formulerad så här:

Region Stockholm – för en jämlik, öppen, hållbar och konkurrenskraftig Stockholmsregion där invånarna ges likvärdiga livschanser och hög livskvalitet

Visionen konkretiseras sedan i fyra inriktningsmål, som föreslås gälla under mandatperioden:

  • God ekonomisk hushållning
  • Behovsstyrd hälso- och sjukvård av god kvalitet
  • En hållbar regional utveckling
  • God och hållbar arbetsgivare
Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan