Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms län

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Den snabba befolkningstillväxten är positiv för regionen, men innebär också stora utmaningar. Det kräver god planering och ett bra samarbete mellan många olika aktörer.

Region Stockholm ansvarar för regionens utveckling som helhet, för att stärka det regionala tillväxtarbetet och för att samordna flera av de viktiga frågor som rör länet. Bland annat handlar det om den regionala utvecklingsstrategin och länsplanen för transportinfrastruktur.

Tillsammans med andra regionala aktörer driver Region Stockholm strategiskt viktiga utvecklingsfrågor för Stockholmsregionen. Region Stockholm är också en tydlig röst gentemot staten kring krav, förväntningar och syn på hinder för tillväxt och utveckling.

Stockholmsregionens utmaningar och långsiktiga mål beskrivs i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Planen ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. Visionen är att vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Läs mer mer om regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?