Serviceförvaltningen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Serviceförvaltningen tillhandahåller gemensamma servicetjänster till nämnder och bolag inom Region Stockholm.

Serviceförvaltningens uppdrag

 • Tillhandahålla koncerngemensamma servicetjänster till Region Stockholms nämnder och bolag.
 • Säkerställa att tjänsterna bedrivs kostnadseffektivt och med största möjliga nytta för de som använder dem.
 • Överföra administrativa stödfunktioner från övriga bolag och förvaltningar inom Region Stockholm och åstadkomma samordnings- och stordriftsfördelar.
 • Effektivisera den samlade administrationen och därmed sänka kostnaderna för Region Stockholm som helhet.

Tjänster

Serviceförvaltningen erbjuder bland annat:

 • IT-stöd
 • Upphandlingsstöd
 • Kommunikationstjänster
 • HR-stöd
 • Löne- och personaladministration
 • Redovisningstjänster
 • FM-service

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?