Kulturförvaltningen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Kulturförvaltningen arbetar för att invånare i Stockholms län får tillgång till ett rikt och mångsidigt konst- och kulturliv. Med ekonomiskt stöd, som beslutas av Region Stockholms kulturnämnd, stödjer förvaltningen kultur- och föreningslivet i länet. Den strategiska samordningen av länets kulturresurser sker i nära dialog med kommunerna.

Barn skapar animerad film med lerfigurer. Foto: Anna Molander

Kulturförvaltningens uppdrag

I kulturförvaltningens ansvar ingår:

 • Konstnärlig gestaltning i vårdmiljö och tillfällig konst i kollektivtrafiken
  Ansvarar för konstinnehavet om 65.000 verk och den konstnärliga gestaltningen på bland annat sjukhus och vårdcentraler vid ny- och ombyggnation. Producerar tillfälliga utställningar i kollektivtrafiken inom ramen för Konstväxlingar.
 • Kultur och hälsa
  Handlägger kulturnämndens Projektstöd kultur och hälsa. Initierar insatser i länet genom Kompetenscentrum för kultur och hälsa som bevakar forskning och arbetar för metodutveckling och kunskapsutveckling.
 • Stöd till kultur, studieförbund och folkbildning
  Handlägger och följer upp ansökningar om ekonomiskt stöd till kultur- och föreningsliv, studieförbund och folkbildning. Strategisk samordning av länets kulturresurser genom dialoger, nätverk, rapporter och analyser.
 • Arkivhantering för Region Stockholm

Kulturförvaltningens organisation

 • Verksamhets- och ledningsstöd med stödfunktioner som ekonomi, it och förvaltning, registrator, nämndsekretariat.
 • Strategisk samordning med 3 enheter: digitalt museum, regionbibliotek och främjande verksamhet.
 • avdelningen för konst som arbetare med vård och förvaltning av konst samt nya konstgestaltningar.
 • Regionarkivet
 • enheten för kommunikation

Kultur i hela länet - ett främjande uppdrag

Gemensamt med staten finansierar kulturförvaltningen sex kulturkonsulentfunktioner. Film Stockholm har dessutom ett statligt uppdrag som regionalt resurscentrum via Filminstitutet och äger bolag tillsammans med Stockholm stad. 

Konsulentverksamheten riktar sig till yrkesverksamma inom konstområden för:

 • cirkus
 • dans
 • film
 • hemslöjd
 • musik

Länskulturverksamheter med statligt och regionalt uppdrag.

 • Regionbibliotek Stockholm
 • Stockholms läns museum 

Region Stockholm är även huvudfinansiär för Konserthuset Stockholm och Kungliga Filharmonikerna.

Samverkan för regional utveckling

Många aktörer är viktiga för kulturområdets utveckling i regionen. Kulturförvaltningen arbetar därför för ökad dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor med kulturstrategi för Stockholmsregionen som grund, en del av den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?