Waxholms Ångfartygs AB, WÅAB

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Waxholms Ångfartygs AB driver kollektivtrafik på vatten i Stockholms skärgård.

Verksamhet

Med ett 60-tal fartyg, och ibland även helikopter, trafikerar Waxholmsbolaget Stockholms skärgård. Waxholmsbolaget äger ett tjugotal av de fartyg som går i reguljär linjetrafik, men upphandlar också även trafikdriften.

Waxholmsbolaget har tre kulturhistoriska fartyg från början av 1900-talet. Dessa fartyg går i reguljärtrafik under vår, sommar och höst.

Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättning. Nämnden har det övergripande ansvaret för planering och upphandling av trafiktjänster och följer upp verksamheten.

Styrelse

Ledamöter i styrelsen

Vd

David Lagneholm

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?