Tiohundra AB

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Tiohundra ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som är ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Tiohundra driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter, personlig assistans och hemtjänst.

Verksamhet

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. I bolagets uppdrag ingår att utveckla nya och integrerade verksamhetsformer för att öka effektiviteten och skapa välfungerande vårdkedjor mellan sjukvård och omsorg.

Tiohundra driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter, personlig assistans och hemtjänst – verksamheter som tidigare drevs i kommunens respektive regionens regi.

Styrelse

Region Stockholms ledamöter i styrelsen

Norrtälje kommuns ledamöter i styrelsen: Göran Stiernstedt, Gunilla Edvinsson, Göran Hägerfeldt

Vd

Peter Graf

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?