Södertälje Sjukhus AB

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Södertälje sjukhus AB är ett akutsjukhus som bedriver basal specialistvård inom såväl akut som planerad vård.

Verksamhet

Södertälje sjukhus är ett akutsjukhus som erbjuder basal akut och planerad specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, anestesi, obstetrik och gynekologi, pediatrik (barnmedicin), öron-näsa-halssjukvård, geriatrik (vård av äldre) och palliativ vård.

På sjukhuset finns också en omfattande radiologisk verksamhet med modern teknisk utrustning för snabb och säker diagnostik.

Viss klinisk forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet bedrivs också i samarbete med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Den specialiserade vården bedrivs i samarbete med Södersjukhuset AB och Karolinska Universitetssjukhuset.

Styrelse

Ledamöter i styrelsen

Vd

Tf. Andreas Kling

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?