Folktandvården Stockholms Län AB

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Folktandvården Stockholm erbjuder allmäntandvård och specialisttandvård för alla behov, till barn, ungdomar, vuxna och äldre. De bedriver även forskning och utbildning.

Verksamhet

Folktandvården Stockholm har runt 80 kliniker på drygt 60 geografiska platser i länet från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Med ungefär 2 000 medarbetare tar de årligen emot uppemot 1,4 miljoner besök. Över 70 procent av barnen och drygt 30 procent av de vuxna får sin munhälsa omhändertagen av Folktandvården Stockholm.

Tillsammans med sina patienter arbetar Folktandvården Stockholm med att hitta långsiktiga och hållbara förebyggande åtgärder för att främja en god munhälsa hos varje individ. Som en del i detta arbete bedriver de även forskning och utbildning, bland annat i samarbete med Karolinska Institutet.

Styrelse

Ledamöter i styrelsen

Vd

Eva Ljung

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?