Danderyds Sjukhus AB

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Danderyds Sjukhus AB är ett akutsjukhus som bedriver specialiserad akut och planerad sjukvård, huvudsakligen inom Region Stockholms norra delar.

Verksamhet

Utöver akutsjukvård har Danderyds Sjukhus specialistvård med inriktning på internmedicin, kardiologi, ortopedi, njurmedicin, neurologi, obstetrik och gynekologi, kirurgi samt urologi. Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken och logopedverksamheten har regionsövergripande uppdrag. Sjukhuset har även en geriatrisk enhet. Sjukhuset genomför planerade och akuta operationer samt har en intensivvårdsavdelning.

Sjukhuset arbetar mycket med de stora sjukdomsgrupperna som till exempel diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar. Till sjukhusets spetsområden hör bland annat komplicerade axel- och höftledsoperationer, överviktsoperationer och en högkvalificerad vård och rehabilitering av patienter med hjärtproblem.

Sjukhuset arbetar också med forskning, utveckling och utbildning i samarbete med Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus (KI DS). Den huvudsakliga forskningen fokuserar på patientnära områden som diagnostik och behandling av sjukdomar.

Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 500 medarbetare.

Styrelse

Ledamöter i styrelsen

Vd

Christophe Pedroletti

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?