AB Stockholms Läns Landstings Internfinans

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans fungerar som internbank för Region Stockholms förvaltningar och helägda bolag.

Verksamhet

AB Stockholms läns landstings Internfinans uppgift är att vara en internbank för Region Stockholm. Bolaget bistår, på affärsmässiga grunder, Region Stockholms förvaltningar, bolag och stiftelser med att förvalta central likviditet, låna upp medel på kapitalmarknaden och bedriva utlåning för investeringar till landstingets förvaltningar och bolag.

I uppdraget ingår att hantera finansiella risker för koncernen samt hantering av koncernövergripande finansiella redovisningsfrågor kopplade till skuldportföljen.

AB Stockholms läns landstings Internfinans agerar externt i finansiella frågor för Region Stockholm. Internfinans förvaltar även Region Stockholms donationsfonder och stiftelser.

Styrelse

Ledamöter i styrelsen

Vd

Fredrik Persson

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?