Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Region Stockholms högsta beslutande organ. Som röstberättigad invånare har du möjlighet att rösta på de politiker som du tycker ska ingå i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutar om övergripande mål, inriktning och budget för Region Stockholm. Regionfullmäktige utser också nämnder och styrelser och ger dem uppdrag för att alla våra verksamheter ska fungera.

Du som är röstberättigad invånare kan rösta på vilka politiker du tycker ska sitta i regionfullmäktige. Detta kan du göra vart fjärde år, samtidigt som du röstar till riksdag och kommunfullmäktige.

Regionfullmäktige har vanligtvis minst åtta sammanträden per år. Dessa är öppna för allmänheten. Om du är intresserad av att följa debatten är du välkommen att ta plats på åskådarläktaren i Landstingshuset på Hantverkargatan 45 på Kungsholmen i Stockholm. Du kan också följa sammanträdena via webb-tv, antingen i direktsändning eller i efterhand. Regionfullmäktiges sammanträden direktsänds även i Stockholm närradio, 88,0 MHz.

Ta del av sammanträdeshandlingar

Dina förtroendevalda i regionfullmäktige

Vilka sitter i regionfullmäktige

I regionfullmäktige finns 149 platser, även kallade mandat. Mandatfördelningen styr hur många ledamöter ett parti får i nämnder, styrelser och beredningar.

Mandatfördelningen i regionfullmäktige för åren 2022 till 2026:

  • Centerpartiet 9 mandat
  • Kristdemokraterna 10 mandat
  • Liberalerna 9 mandat
  • Miljöpartiet 6 mandat
  • Moderaterna 31 mandat
  • Socialdemokraterna 50 mandat
  • Sverigedemokraterna 16 mandat
  • Vänsterpartiet 18 mandat

För att uppnå majoritet i regionfullmäktige krävs 75 mandat.

  • Senast granskad: 6 februari 2024