The Future of Ukraine Summit 2024 - konferens för Ukraina

I februari 2024 står Region Stockholm som huvudsponsor för 2nd The Future of Ukraine Summit. Konferensen riktar sig till näringsliv, investerare, representanter för fonder, branschorganisationer, offentliga aktörer och ukrainska företagare.

Region Stockholm har med anledning av situationen i Ukraina gjort en hel del insatser för att stötta landet och har som avsikt att fortsätta med detta. Som del i detta arbete anordnas konferensen i februari 2024.

Här får deltagarna knyta kontakter och hitta vägar framåt för att tillsammans stötta Ukrainas uppbyggnad och ekonomi. Syftet är att inom dessa målgrupper diskutera hur man tillsammans kan stötta Ukrainas ekonomi och näringsliv och hur övriga Europa kan samverka med Ukraina på kort och lång sikt, till exempel genom att främja entreprenörskap. Det förväntas ca 200 deltagare som får möjlighet att diskutera, presentera och lära från olika perspektiv och organisationer som gör innovationssystemet framgångsfullt och en viktig del av Ukrainas uppbyggnad.

Med konferensen avser vi att visa solidaritet, förmedla riktade företagsfrämjande aktiviteter, stötta hållbar uppbyggnad och skapa samverkansforum. En målsättning är att skapa större förståelse för Ukrainas förutsättningar och omställningsarbete samt skapa en enklare väg in till varandras marknader..

  • Senast granskad: 20 december 2023