Här är projekten som kan bli vinnare på Innovationsfondens dag

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Vilken är Årets innovation och Årets bästa implementering? Det avgörs på Innovationsfondens dag tisdagen 26 september. Då röstar publiken fram två vinnare. Här presenteras de sex nominerade projekten.


Innovationsfonden finansierar innovationer som gör skillnad för Region Stockholms invånare, patienter, närstående, medarbetare, resenärer och besökare.

Under Innovationsfondens dag finns det tillfälle att få inblick i olika projekt om framtidens hälso- och sjukvård, trafik och kultur i Stockholm. 

I år blir det femte året i rad som besökarna avgör vilka de två vinnarna blir.

De tre nominerade projekten för Årets Innovation är:

1. Test och utvärdering av eldriven bärplansbåt i kollektivtrafik (Trafikförvaltningen)

Syftet är att testa ett emissionsfritt (som inte släpper ifrån sig giftiga ämnen i luften), bullerfritt och svallfritt bärplansfartyg i kollektivtrafik och analyserar driftdata och användarupplevelse. Målet är att få kunskap inför omställning till hållbar sjötrafik och utveckling av transportsystemet.

2. ROBYN - robotiserad behörighetsstyrning (Vårdbolaget Tiohundra)

Det övergripande målet är ökad informationssäkerhet och effektivisering av kontohantering och behörighetsflöde för Tiohundras och Region Stockholms IT-system – som journalsystem, lönesystem och korthantering – samt vissa interna tjänstebeställningar.

3. Automatisk mätning av pupillreaktioner för att identifiera förhöjt tryck i hjärnan (Karolinska Universitetssjukhuset)

Det övergripande målet är att skapa ett screeningverktyg för förhöjt ICP (tryck i hjärnvävnaden och hjärnvätskan) som är enklare, säkrare och snabbare än den kliniska och radiologiska bedömning som används idag. Screeningverktyget kommer att bygga på befintlig teknik som all sjukvårdspersonal med lätthet kan hantera.

De tre nominerade projekten för Årets bästa implementering är:

1. Tryggare barn på akuten (Södersjukhuset /Sachsska barnakuten)

Sachsska barnakuten har fått stöd ur Region Stockholms innovationsfond för att utveckla, färdigställa och implementera ett koncept som med hjälp av färgkoder visar antalet väntande patienter på akuten i realtid. Resultatet visar till exempel att stressen minskar hos både barn och föräldrar genom att förståelsen för akutens prioriteringsprocess och väntetid ökar. Lösningen har inspirerat andra, bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

2. Träna konflikthantering på akutsjukhus med fokus på bemötande, hot och våld (Södertälje sjukhus)

Södertälje sjukhus använder en röststyrd, interaktiv utbildningsmiljö med Viritual reality (VR) för att träna konflikthantering på akutsjukhus. Fokus är på bemötande, hot och våld. Lokala handledare/superusers har utbildats för att hantera utrustningen, hålla i övningar och leda reflektionsövningar efter genomförd utbildning. Spridning har skett till bland annat regionledningskontoret där en utbildning tagits fram för olika verksamheter.

3. Ny metodik för att identifiera leverskada hos patienter med diabetes (Karolinska Universitetssjukhuset)

Det övergripande målet var att ta reda på om det fungerar att undersöka förekomst av skada på levern hos personer med typ 2 diabetes med en enkel radiologisk metod, när personerna samtidigt genomför screening av ögonbotten.  Projektet beräknar prevalensen (andel drabbade) av fettlever och cirrhos (skrumplever) i den undersökta populationen, och hur många som accepterar denna form av leverundersökning. Resultaten tolkas nu för att sedan eventuellt kunna implementeras.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan