Insats avslutad - inga farliga ämnen påträffade

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Räddningstjänsten har lämnat platsen och sjukvårdsinsatsen har nu avslutats vid Region Stockholms kontor på Lindhagensgatan 98.

Innehållet i den försändelse som inkom under tisdagsmorgonen har analyserats och inga farliga ämnen har påträffats. Ärendet hanteras vidare av polisen.

De fyra personer som kom i kontakt med försändelsen mår bra och har inte behövt sjukvård. Samtliga har erbjudits krisstöd via regionen.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan