Vinnarna av Gyllene Äpplet 2022

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Ett ledarskap med helhetssyn och ett stort engagemang för utveckling, samt en lösning som gör att vårdpersonal kan logga in direkt i journalsystemet. Det är två insatser som nu belönas med 2022 års Gyllene Äpple.

Syftet med Region Stockholms medarbetarpris och ledarpris Gyllene Äpplet är att uppmärksamma och belöna medarbetares och chefers förbättringsarbete. Utmärkelserna ska även inspirera till förbättringar i andra verksamheter.

Ledarpriset

Ledarpriset går till Maja Lovbrandt, klinikchef för Folktandvården Handen och Folktandvården Online samt biträdande områdeschef för allmäntandvården.

– Det har alltid varit så att jag tar hand om personalen och ser till att de har de verktyg de behöver för att ta hand om patienterna på ett bra sätt, berättar Maja Lovbrandt.

En viktig del i Maja Lovbrandts ledarskap är att verka för att kompetensen höjs inte bara på den egna kliniken utan att också erbjuda kolleger på mindre kliniker i närområdet en chans att höja sin kunskap.

– På så sätt kan de som bor här också få den tandvård de behöver hos oss

Andra viktiga delar som Maja Lovbrandt arbetar med är exempelvis att bygga och främja goda relationer och att ge medarbetarna möjlighet att sätta sig in i varandras områden.

Ett råd hon har till andra ledare som vill förbättra något i sin verksamhet är att vara noga med att välja det som går att påverka.

– Det är det man ska lägga energi på.

– Jag tror också att det är viktigt att våga tänka annorlunda och prova nya idéer, säger Maja Lovbrandt.

Juryns motivering:
”Med helhetssyn, tillitsbaserat ledarskap och stort engagemang har Maja Lovbrandt tillsammans med sina medarbetare utvecklat Folktandvården Handen till en lönsam klinik som erbjuder tandvård med hög kvalitet och tillgänglighet. Som klinikchef säkerställer Maja att såväl teamarbetet som de enskilda medarbetarna utvecklas. Maja har även arbetat med att starta den uppskattade kliniken Folktandvården Online. För ett föredömligt ledarskap och ett imponerande verksamhetsresultat tilldelas därför Maja Lovbrandt årets ledarpris.”

Priset består av ett glasäpple, ett diplom och en prissumma på 20 000 kronor som ska användas till en personlig utvecklingsinsats som syftar till fortsatt utveckling och förbättring för vinnare och verksamhet.

Medarbetarpriset

Medarbetarpriset går till Emmanuele Patti, ST-läkare på akutmottagningen på Södersjukhuset, och Sandra Eklund, IT-samordnare på sjukhuset.

Tillsammans har de utvecklat en tidsbesparande lösning – Akut-PC – som gör att vårdpersonalen kan logga in direkt i journalsystemet när de sätter sig vid en dator, utan att logga in i datorn varje gång.

– På akuten gör vi det här kanske 30–50 gånger per arbetspass. Det är otroligt skönt att slippa den mikro-stress det innebär att alltid behöva logga in två gånger. Dessutom frigör vi tid till våra patienter, säger Emmanuele Patti.

Sandra Eklund vill lyfta fram vikten av samarbete:

– Det är så viktigt att IT-avdelningarna samarbetar med vården, med dem som faktiskt jobbar på golvet. Nu hoppas vi att vi kan utveckla fler saker framöver.

Juryns motivering:
”Emmanuele Patti och Sandra Eklund har med stort engagemang tagit initiativ till verksamhetsutveckling som gör skillnad för både medarbetare och verksamhet. Tillsammans har de utvecklat en snabbinloggning som redan nu är installerad på ett hundratal datorer på Södersjukhuset. Deras lösning sparar mycket tid som i stället kan användas i det direkta patientarbetet. För utmärkt förbättringsarbete som gör stor skillnad i det dagliga arbetet tilldelas Emmanuele Patti och Sandra Eklund årets medarbetarpris.”

Priset består av ett glasäpple, diplom och en prissumma på 40 000 kronor som ska användas till kompetensutveckling som syftar till fortsatt utveckling och förbättring för vinnare och verksamhet.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan