Urfolket samernas nationaldag 6 februari

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm firar samernas nationaldag genom att flagga med den samiska flaggan på landstingstomten.

Den 6 februari firas urfolket samernas nationaldag i hela Sapmi. Sapmi är samernas ursprungsområde, ett landområde som idag löper över Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Det samiska språket är uppdelat i tre huvudsakliga språk med ett flertal dialekter, där de språkliga skillnaderna kan liknas de mellan svenska och isländska.

Region Stockholm ska främja den samiska kulturen och språket

Från och med den 1 februari 2019 är Region Stockholm förvaltningsområde för samiska. Det innebär att regionen har en särskild lagstadgad skyldighet att underlätta för den samiska befolkningen att hålla sitt språk och sin kultur vid liv. Det görs bland annat genom att erbjuda nyblivna föräldrar ett samiskt språkpaket samt genom att erbjuda regionens sjukhusbibliotek samisk litteratur. Eftersom okunskap om den samiska kulturen och osynlighet är ett problem som upplevs av samerna som grupp, har regionen också ett ansvar att uppmärksamma och upplysa kring det

Klockan 9.00-9.45 äger den traditionsenliga flaggceremonin vid Stockholms stadshus rum. Där sjungs den samiska nationalsången Sámi soga lávlla tillsammans och alla kan lyssna till tal samt nationaljojken Sámi eatnan duoddariid.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan