Priset för arbete mot främlingsfientlighet och rasism 2022

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholms pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism går i år till två mottagare – föreningen Zikaron och kören Gränslösa röster. Priset delades ut vid dagens regionfullmäktige och juryn består av en representant från varje politiskt parti i regionfullmäktige.

Föreningen Zikaron och kören Gränslösa röster

Zikaron är en förening med föreläsare som alla hör till tredje eller fjärde generationen till överlevare från Förintelsen. De föreläser om Förintelsen och sina släktingars öden för barn och unga i skolor runt om i Sverige. Zikaron belönas för att genom sitt arbete hålla berättelserna från överlevare från Förintelsen vid liv.  

Årets andra pristagare är kören Gränslösa röster. Kören består av asylsökande och etablerade inrikes- och utrikesfödda svenskar i olika åldrar. Mötet i sången gör att olikheter hamnar i bakgrunden och istället skapas gemensamma mål och medlemmarna lär känna varandra över kultur- och åldersgränser.

Vinnarna får 25 000 kronor var för att fortsätta sitt arbete. De får även ett diplom. Priset för arbete mot främlingsfientlighet och rasism belönar personer, institutioner eller organisationer som på ett engagerat sätt främjar samexistens mellan olika kulturer i samhället. Priset har delats ut sedan 1997.

Juryns motivering för priset till Zikaron:

"Under Förintelsen mördades 6 miljoner judar och miljontals andra personer endast på grund av sin religionstillhörighet, sitt ursprung, sin sexuella läggning eller sina politiska åsikter. För att undvika att historien upprepas får Förintelsen aldrig glömmas bort.

Genom att undervisa ungdomar om Förintelsens grymheter bekämpar de okunskap som leder till antisemitism och andra typer av främlingsfientlighet.

Föreningen Zikaron (vilket betyder minne på hebreiska) för vidare överlevarnas berättelser genom att barnbarn till förintelsens överlevare går ut i skolor och föreläser om förintelsen. Föreläsarna för vidare sina släktingars historier till den nya generationen med målet att förintelsen aldrig ska glömmas bort".

Juryns motivering för priset till Gränslösa röster:

"Kören Gränslösa röster består av asylsökande och etablerade inrikes- och utrikesfödda svenskar med olika bakgrund, ålder, kön, yrken och intressen. Sammansättningen återspeglar det moderna Sverige. 

Genom att sjunga och lära känna varandra över kultur- och åldersgränser har det skapats en gemenskap där människors olikheter blir sekundära. På den efterföljande fikastunden prövas de första svenska orden, någon får tips om ett arbete och vänskap skapas. Kören Gränslösa röster motverkar främlingsfientlighet och rasism både inom kören och genom de möten som uppstår genom konserter". 

Läs intervjuerna med vinnarna här.

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan