Vad händer efter valet?

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Efter valet till regionfullmäktige väntar en tidsperiod om cirka två veckor där det slutliga valresultatet ska fastställas. Den 18 oktober kommer det nya regionfullmäktige att ha sitt första sammanträde.

Vad händer nu?

Länsstyrelsen skickar cirka två veckor efter valet ett protokoll till Region Stockholm med ett slutligt valresultat och vilka ledamöter och ersättare som valts till regionfullmäktige.

Nya regionfullmäktige sammanträder den 18 oktober

Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet som har det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning.

Den 18 oktober sammanträder regionfullmäktige med de nyvalda ledamöterna för första gången. Då väljs regionråden från de partier som enats om att styra Region Stockholm under kommande mandatperiod. Dessutom fastställs regionrådens ansvarsområden. Samtidigt väljs oppositionsregionråd för de partier som kommer att vara i opposition.  

Nuvarande ledamöter i Region Stockholms nämnder och bolag sitter dock kvar fram till årsskiftet, då de nya ledamöterna tillträder.

Även regionstyrelsens ledamöter och ersättare väljs under regionfullmäktige den 18 oktober. Regionstyrelsen leder och samordnar Region Stockholms nämnder och bolag och deras verksamheter samt följer upp att fullmäktiges beslut genomförs. Regionstyrelsen ansvarar även för den övergripande strategiska styrningen och utvecklingen av Region Stockholm som helhet.

15 november – ny politisk organisation och skattesats för 2023

Den 15 november fastställer regionfullmäktige den politiska organisationen som ska gälla från och med den 1 januari 2023. Den 15 november kommer även skattesatsen för 2023 att fastställas, det vill säga hur mycket regionskatt invånarna ska betala under nästa år. För 2022 är den 12,08 kronor per intjänad hundralapp.

6-7 december – nya ledamöter och budget för 2023

Vid regionfullmäktiges sammanträde den 6-7 december fattas beslut om budgeten för 2023. Budgeten är Region Stockholms viktigaste styrdokument och innehåller bland annat mål, anslag och resultatkrav som anger inriktningen för Region Stockholms verksamheter och vilka ekonomiska resurser de har att röra sig med.

Samtidigt väljs även ledamöter till alla nämnder och bolag. Reglementena för regionstyrelsen och övriga nämnder fastslås, som tidigare behandlats av regionstyrelsen.

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan