Region Stockholm bjuder in allmänheten till utbildning i krisberedskap och totalförsvar

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm bjuder in allmänheten till en utbildning om krisberedskap och totalförsvar tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län och Civilförsvarsförbundet. Med det försämrade säkerhetspolitiska läget, pandemin och andra händelser som påverkar i vår omvärld finns ett behov av att fler invånare ökar sin kunskap om krisberedskap och om det svenska totalförsvaret.

Syftet med utbildningen är att du som privatperson ska få grundläggande kunskap om det svenska krisberedskapssystemet och totalförsvaret med fokus på Stockholms län samt din egen förmåga. 

Ämnen som kommer att tas upp under de olika föreläsningarna är bland annat:

  • Introduktion till krisberedskap och totalförsvar
  • Organisationer som agerar för en ökad krisberedskap i Stockholms län
  • Omvärldsläge
  • Hemberedskap

Utbildningen kommer att hållas både fysiskt och digitalt och vara tillgänglig för alla som bor i Stockholms län och som vill hjälpa till att bli en viktig del i totalförsvaret i länet. Antalet platser är begränsat. Föranmälan krävs och deltagare måste ha fyllt 18 år.

Tid, plats och anmälan

Datum: 19 oktober och 9 november

Tid: kl. 13.00-17.00

Plats: Aula medica, Karolinska Institutet, Nobels väg 6

Anmälan sker på denna länk:

Utbildning i krisberedskap och totalförsvar (invajo.com)

Varmt välkommen med din anmälan!

Region Stockholm i samarbete med Länsstyrelsen i Stockholms län och Civilförsvarsförbundet.

 

Här finns ett formulär, men det kräver att du accepterar inställnings-cookies
Tillbaka till nyhetslistan